ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Іщук Степан Іванович

14.12.1937

Місце народження: с. Івча Літинського району Вінницької області.
Науковий ступінь: доктор географічних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчив 1959 геогр. ф-т ЛДУ імені Івана Франка, 1968 асп-ру Сектору географії при Ін-ті геол. наук АН УРСР (м. Київ). Канд. дис. «Територіальна спеціалізація і виробничі зв’язки промисловості» (1968), докт. дис. «Виробничі комплекси: територіальна і комплексно-пропорційна організація» (1996). 1959-65 старш. лаборант, зав. каб., асист. каф. політекономії ЛДУ. З 1968 мол. наук. співроб. відділу теорії економіки районів і екон. географії Сектору географії Ради по вивченню продуктивних сил АН УРСР. З 1970 старш. викл., з 1978 доц., з 1997 проф. каф. економічної та соціальної географії географічного ф-ту Київ. ун-ту. Викладає курси: «Теорія і методологія суспільної географії», «Географічна комплексологія», «Географія промислових комплексів». Фахівець у галузі теорії сусп. географії, регіоналістики, територ. організації вир-ва і пром. комплексів. Вивчає умови і фактори формування і розвитку міжгалузевих пром. комплексів України, напрямки їх реструктуризації. Розробляє наук. основи нового напрямку в сусп. географії – суcп.-госп. комплексології.

 Автор бл. 250 наук. праць.

Осн. праці: Промислові комплекси України: наукові основи територіальної організації. К., 2003; Київська господарська агломерація: досвід регіонального менеджменту. К., 2005 (у співавт.); Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка. К., 2006. Географія промислових комплексів. К., 2011, Техніко-економічні основи промислового виробництва., 2011. Відп. ред. наук. зб. «Економічна та соціальна географія», чл. експерт. ради ВАК України з геогр. наук. Академік АН ВШ України. Відмінник нар. освіти України (1990). Лауреат нагороди Ярослава Мудрого ВШ АН. Почесний проф. Полтав. ун-ту споживчої кооперації. Присвоєно почесне звання «Засл. діяч науки і техніки України» (2009). Л-ра: Іщук Степан Іванович / Академіки Академії наук вищої школи. К., 2001; Географи Київського університету: Довідник / Олійник Я.Б., Бортник С.Ю., Гродзинський М.Д., Гуцал О.В. та ін. К., 2003; До 70-річчя С.І. Іщука // Український географічний журнал, 2008. № 1; Географічному факультету-75. К., 2008; Географічний факультет у персоналіях / Олійник Я.Б., Бортник С.Ю., Гродзинський М.Д., Дмитрук О.Ю. та ін. К., 2008. 

Автор: Я.Б. Олійник

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи