ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Кузьминська Олена Костянтинівна

09.09.1954 - 05.04.1997

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.

З відзнакою закінчила 1976 каф. економічної географії Київ. ун-ту. Канд. дис. (кер. акад. НАН України М.М. Паламарчук) «Территориальная организация промышленности и расселения в зоне городской агломерации (на примере Киевской агломерации)» (1985). З 1976 працювала на каф. екон. географії Київ. ун-ту. 1994-97: викл., доц. каф. гуманіт. дисциплін підгот. ф-ту для інозем. студентів, доц. каф. міжн. екон. відносин Інституту міжнародних відносин, каф. міжн. журналістики Інституту журналістики. З 1992 працювала на географічному ф-ті Київ. ун-ту доц. каф. країнознавства і туризму. Викладала курси з економічної та соціальної географії зарубіжних країн. Сфера наук. досліджень: геогр. проблеми європ. інтеграції, формування зовнішньоекон. комплексу України.

 Автор 12 наук. праць.

Осн. праці: К вопросу о функционально-территориальной организации городских агломераций / Современные проблемы географии. Пермь, 1985; Проблемы территориальной организации промышленной системы крупного города / Географическое общество СССР. VІІІ съезд. К., 1986; Економічна і соціальна географія світу: Підруч. К., 1997 (у співавт.);. Л-ра: Географи Київського університету: Довідник / Олійник Я.Б., Бортник С.Ю., Гродзинський М.Д., Гуцал В.О. та ін. К., 2003. 

Автор: О.О. Любіцева

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи