ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Мезенцева Наталія Іванівна

25.05.1966

Місце народження: смт Димер Київської області.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчила 1990 географічний ф-т Київ. ун-ту. Канд. дис. «Територіальна організація і комплексно-пропорційний розвиток агропромислових комбінатів» (1993). З 1993 працює в Київ. ун-ті асист., з 1997 доц. каф. економічної та соціальної географії. Викладає курси: «Екон. та соц. географія України», «Географія АПК», «Географія праці», «Науково-дослідницький практикум з суспільної географії». Фахівець у галузі екон. та соц. географії України, географії агробізнесу, географії праці та гендерної географії. Розробила методику геогр. дослідження агропромислових комбінатів, продовольчої безпеки, агропродовольчих ринків, регіон. ринків праці, соц. безпеки регіонів, гендерних співвідношень в регіонах; розвинула концепцію суспільно-географічного районування України; розробила методику викладання екон. та соц. географії України у вищій школі.

Автор понад 120 наук. праць.

Осн. праці: Географія агропромислових комплексів. К., 1997 (у співавт.); Суспільно-географічне районування України. К., 2000 (у співавт.); Суспільно-географічні основи регіонального природокористування. К., 2006 (у співавт.), Економічна і соціальна географія України. К., 2010 (у співавт.), Інвестиційна діяльність в агропродовольчому виробництві України: регіональні аспекти. К., 2011 (у співавт.). Л-ра: Професорсько-викладацький склад кафедри економічної та соціальної географії. // Економічна та соціальна географія, 1999. Вип. 48; Географи Київського університету: Довідник / Олійник Я. Б., Бортник С. Ю., Гродзинський М.Д., Гуцал В.О. та ін. К., 2003; Суспільно-географічна підготовка фахівців у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка / За ред. Я. Б. Олійника. К., 2007; Географічний факультет у персоналіях / Олійник Я.Б., Бортник С.Ю., Гродзинський М.Д., Дмитрук О.Ю. та ін. К., 2008. 

Автор: В.І. Дорошенко

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи