ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Міжега Микола Якович

14.03.1930 - 25.04.1993

Місце народження: с. Ковчин Куликовського району Чернігівської області .
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.

1950–51 курсант військ. авіац. уч-ща (м. Харків), 1951–52 Томського військ.-тех. уч-ща. 1952–55 ком. взводу у військ. частинах (м. Челябінськ). Закінчив 1961 Київ. ун-т. Канд. дис. «Основні закономірності формування систем міських поселень в аграрно-індустріальних районах» (1973). У Київ. ун-ті з 1975: старш. викл., з 1982 доц. каф. економічної географії. Викладав курси: «Основи районного планування та містобудівництво», «Організація проектно-планувальних робіт», «Географія транспорту», «Мат. методи в економічній географії». Сфера наук. досліджень: економ. географія, закономірності формування просторової структури великого міста, закономірності розміщення населення на території м. Києва.

Автор 36 наук. праць.

Осн. праці: География транспорта СССР. К., 1981; Расселения городского населения. К., 1982; Некоторые экономико-географические проблемы крупного города. К., 1982; Методические указания по использованию математических методов в экономической географи. К., 1989. Л-ра: Професорсько-викладацький склад кафедри економічної і соціальної географії // Економічна та соціальна географія, 1999. Вип. 48; Географи Київського університету: Довідник / Олійник Я.Б., Бортник С.Ю., Гродзинський М.Д., Гуцал В.О. та ін. К., 2003; Суспільно-географічна підготовка фахівців у Київському національному університет імені Тараса Шевченка / За ред. Олійника. К., 2007; Географічний факультет у персоналіях / Олійник Я.Б., Бортник С.Ю., Гродзинський М.Д., Дмитрук О.Ю. та ін. К., 2008. Арх.: Арх. КНУ імені Тараса Шевченка, 1994, спр. 83-ПВС. 

Автор: Я.Б. Олійник

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи