ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Мукомель Ізраїль Феліксович

19.04.1906 - 27.04.1975

Місце народження: м. Херсон.
Науковий ступінь: доктор географічних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчив 1929 екон. ф-т Одес. ін-ту нар. госп-ва, 1936 асп-ру ОДУ ім. І.І. Мечникова. Канд. дис. (1946), докт. дис «Сільськогосподарські зони Української РСР» (1965, МДУ ім. М.В. Ломоносова). 1941-47 учасн. ВВВ. Працював економістом-плановиком на п-вах м. Одеси. У Київ. ун-ті: 1936-41 доц., 1946-59 зав. каф. економічної географії, декан геогр. ф-ту, заст. дир. НДІ географії. Фахівець у галузі розміщення і зональної спеціалізації, районування та картографування с.-г. вир-ва УРСР. 1959-66 – старш. наук. співроб., зав. відділу в УкрНДІ економіки та організації сіл. гос-ва, 1966-67 старш. наук. співроб. Сектора географії АН УРСР, 1967-73 зав. відділу розміщення й територ. організації сіл. гос-ва у Раді по вивченню продуктивних сил УРСР АН УРСР. 1973-75 проф., зав. каф. екон. географії ОДУ ім. І.І. Мечникова.

Автор 72 наук. праць. Осн. праці: Сельскохозяйственные зоны УССР. Закономерности развития и методика экономико-географического исследования сельскохозяйственных зон. К., 1954. Ч. 1; Сільськогосподарські зони Української РСР. К., 1961; Научно-методические основы территориальной организации сельского хозяйства / Вопросы территориальной организации сельского хозяйства Украинской ССР: В 2-х ч. К., 1969; Атлас сільського господарства Української РСР. К., 1958; Карти розміщення й спеціалізації сільського гос-ва в «Атласе Украинской и Молдавской ССР». К., 1962. Л-ра: Географи Київського університету / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук та ін. К., 2003; Географічний факультет у персоналіях / Олійник Я.Б., Бортник С.Ю., Гродзинський М.Д., Дмитрук О.Ю. та ін. К., 2008. 

Автор: М.Д. Пістун

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи