ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Олійник Ярослав Богданович

14.12.1953

Місце народження: с. Купчинці Козівського району Тернопільської області.
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: декан.

Закінчив 1975 географічний ф-т Київ. ун-ту, 1979 асп-ру. Канд. дис. «Тваринницько-промисловий комплекс в зоні впливу великого міста і вдосконалення його територіальної організації» (1982), докт. дис. «Еколого-економічні проблеми територіальної організації виробництва і природокористування» (1997). 1975–76 вчитель сш (с. Катюжанка Вишгород. р-ну Київ. обл.). Працював 1979-86 мол., наук. співроб. Відділення географії НАН України (нині Ін-тут географії). У Київ. ун-ті: з 1988 асист., з 1988 доц., з 1998 проф., з 1998 зав. каф. економічної та соціальної географії, з 1999 декан геогр. ф-ту. Викладає курси: «Суспільна та соціальна географія», «Методологія та організація наукових досліджень», «Історія і методологія суспільної географії». Фахівець у галузі теорії сусп. географії, регіон. політики і природокористування. Наук. кер. школи «Регіональні супільно-географічні процеси». Вивчає теорію і метод. геогр. науки, геогр. основи охорони довкілля, територіальну і комплексно-пропорційну орг. економіки.

 Автор бл. 460 наук. праць.

Осн. праці: Вступ до економічної і соціальної географії. К., 1997, 1999 (у співавт.); Еколого-економічні проблеми територіальної організації виробництва і природокористування. К., 1996; Вступ до соціальної географії. К., 2000 (у співавт.); Регіональна економіка. К., 2007, 2008 (у співавт.); Методологічні основи розвитку суспільної географії в Україні у ХХ столітті. К., 2011 ( у співавт.). Чл.-кор. НАПН України. Засл. діяч науки і техніки України (2002). Голова експерт. ради ВАК України з геогр. і геол.. наук, голова асоціації деканів геогр. і природн. ф-тів ВНЗ України, віце-президент УГТ, чл. навч.-метод. ради СНД з класич. універ. освіти. Почесний проф. Полтав. ун-ту споживчої кооперації. Відмінник освіти України (2001). Почесний працівник гідрометслужби України (2003). Відзначений Премією ім. В.І. Вернадського УЕАН (2002); Почесною грамотою КМ України (2002); Премією ім. Ярослава Мудрого (2002); Почесною грамотою МОН України (2002). Нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня (2009), нагрудним знаком «Петро Могила». Л-ра: Олійник Ярослав Богданович // Академіки Академії наук вищої школи. К., 2001; Географи Київського університету. Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук та ін. К., 2003; Географічному факультету – 70 // Київський університет, 2003. № 5; Люди твої університете. Я.Б. Олійнику – 50 // Київський університет, 2002. № 6; Володимир Хома. Ярослав Олійник. 2000. Т І; Географічний факультет у персоналіях / Олійник Я.Б., Бортник С.Ю., Гродзинський М.Д., Дмитрук О.Ю. та ін. К., 2008; Географічному факультету – 75. К., 2008.

Автор: В.М. Пересєкін

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи