ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Шишацький Віктор Борисович

10.07.1972 - 26.08.2009

Місце народження: м. Пирятин Полтавської області.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчив 1994 каф. економічної і соціальної географії Київ. ун-ту, 1997 асп-ру ун-ту. Канд. дис. «Територіальна організація промислового виробництва Столичного суспільно-географічного району» (1998). Водночас працював інженером на каф. за сумісн. З 1997 асист. каф. екон. і соц. географії Київ. ун-ту, 2004-07 навчався в докт-рі ун-ту, водночас працював доц. за сумісн. Читав курси: «Електоральна географія», «Географія населення», «Регіон. соц.-екон. географія», «Основи районного планування». Фахівець у галузі географії населення, політ. (електоральної) географії, регіон. соц.-екон. географії. Автор 50 наук. праць.

Осн. праці: Електоральна географія – новий напрямок суспільної географії в Україні. Економічна і соціальна географія. К., 2002. Вип. 53; Електоральні регіони України: підходи до виділення та делімітації / «Наукові записки» ін-ту пол. і етнонац. досліджень НАН України. К., 2004. Вип. 27.; Електорально-географічна поляризація в Україні як чинник регіональної дестабілізації держави. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Сер. Географія. К., 2006. Вип. 53.; Вплив етнолінгвістичного фактору на електорально-географічний простір України. Регіональні проблеми України.: Зб. наук. праць. Херсон, 2007.

Л-ра: Суспільно-географічна підготовка фахівців у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. К., 2007; Географічний факультет у персоналіях / Олійник Я.Б., Бортник С.Ю., Гродзинський М.Д., Дмитрук О.Ю. та ін. К., 2008. 

Автор: Я.Б. Олійник

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи