ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Воблий Костянтин Григорович

27.05.1876 - 12.09.1947

Місце народження: с. Царичанка Дніпропетровської області .
Науковий ступінь: магістр політ. економії і статистики.
Наукове звання: ординарний професор, академік АН УРСР.

Після закінчення 1900 КДА вступив до Юріївського (нині Тартуського, Естонія) ун-ту. 1901 перевівся на юрид. ф-т Варшав. ун-ту. Закінчив 1904 юрид. ф-т Варшав. ун-ту зі ступенем канд. права із золотою медаллю за працю: «Сучасна заатлантична еміграція. Її причини та наслідки». У Київ. ун-ті 1905-06 витримав усний іспит на ступінь магістра політекономії. 1904-06 мол. ред. Варшав. стат. комітету. Магіст. дис. «Нариси з історії польської фабричної промисловості» (1909), докт. дис. «Третій професійно-промисловий перепис у Німеччині» (1911). Упродовж 1906-09 приват-доц. каф. політ. економіки юридичного ф-ту Київ. ун-ту. 1909 обраний в.о. екстраордин. проф. по каф. політекономії та статистики, ордин. проф. 1910-17 секретар ради, 1910-12 декан екон. відділення, ректор (1917) Київ. комерц. ін-ту (нині КНЕУ), читав курс лекцій зі статистики на ВЖК. 1918-21 проф. Таврій. ун-ту, віце-президент ВУАН (1928-30), 1939 зав. сектором екон. географії Ін-ту економіки АН УРСР, 1942-47 дир. Ін-ту економіки АН УРСР. Чл. Вчен. ради відділу сусп. наук АН УРСР (1947). У 1933-1941 та 1944-1947 – зав. каф. екон. географії Київ. ун-ту. Організатор укр. екон.-геогр. школи. Досліджував проблеми розвитку вироб. сил України. Праці присвячені питанням екон.-геогр. розвитку пром-сті, геогр. районування, міграції населення, економіки страхування, торгівлі, історії нар. госп-ва України. Автор понад 100 наук. праць. Автор книжок про Київ. Підруч. «Економічна географія» витримав кілька видань.

 Осн. праці: Статистика: Пособие к лекциям. К., 1908; Економічна географія України. К., 1919 (6 вид.); Заатлантическая миграция, ее причини и следствия. К., 1904; Статистика: Пособие для вузов. К., 1912 (3 вид.); Нариси по історії російсько-української цукровобурякової промисловості. К., 1928-1931. Т.1-3.; Организация труда научного работника. К., 1943-1948 (3 вид.). Дійсн. чл. УАН (1919). Віце-президент АН УРСР (1928). Засл. діяч науки і техніки УРСР (1944). Нагороджений орденами Леніна, Трудового Червоного Прапора, медаллю «За трудову доблесть». Л-ра: Костянтин Григорович Воблий. К., 1968; Географи Київського університету / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук та ін. К., 2003; Географічний факультет у персоналіях / Олійник Я.Б., Бортник С.Ю., Гродзинський М.Д., Дмитрук О.Ю. та ін. К., 2008; Історичний факультет Київського національного факультету імені Тараса Шевченка: минуле й сьогодення. К., 2004. Арх.: ДАК. Ф.16, оп. 465, спр. 4777, арк. 1-19; Арх. КНУ імені Тараса Шевченка, 1947, спр. 228-ПВС. 

Автор: Я.Б. Олійник

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи