ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Баластрик Лариса Олександрівна

17.11.1956

Місце народження: с. Новоархангельське, Новоарханг. р-ну, Кіровогр. обл..
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчила фіз.-мат. ф-т Запоріз. держ. пед. ін-ту, за спец. «Математика»(1978); екон. ф-т за спец. «Політична економія» (1985); асп-ру екон. ф-ту Київ. ун-ту (1991). У 1978-80 працювала вчителем у сш Запоріз. обл.; 1980-85 – старш. інженер НДС Запоріз. Держ. пед. ін-ту; 1985-88 – асист. каф. політ. економії Запоріз. машинобудівного ін-ту ім. Чубаря; 1994-2003 – доц. каф. екон. теорії КНТЕУ; 2003-04 – проф. каф. економіки Європ. ун-ту; 2004 – доц. каф. екон. теорії екон. ф-ту Київ. ун-ту. Канд. дис. «Формування трудової активності в умовах переходу до ринк. економіки» (1994). Наук. інтереси: економіка держ. сектора і держ. підприємництво, макроекон. політика, держ. фінанси та фіскальна політика. Читає курси: «Макроекономіка»; «Економічна теорія держ. сектора та держ. підприємництво»; «Держ. фінанси»; «Екон. політика» «Основи екон. теорії». З 2002 – чл. комісії з економіки наук.-метод. ради з питань освіти МОН України. Автор понад 60 наук. та навч.-метод. праць, серед яких 7 навч. посіб., 1 підруч. (у співавт.), більше 40 статей. Осн. праці: Макроекономіка: Підруч. / За заг. ред. В.Д. Базилевича. К., 2008 (у співавт.). Вид. 1, 2, 3, 4; Практикум з макроекономіки / навч. посіб. К.2008 (у співавт.); Державні фінанси. Навч. посіб. К., 2004, 2006. Вид. 1, 2 (у співавт.); Макроекономіка / Навч. посіб. К., 2006, 2009. Вид. 1, 2 (у співавт.); Макроекономіка. Опорний конспект лекцій. К., 1997 (у співавт.); Макроекономіка: Тести, ситуаційні завдання, практикум розв’язання. Навч. посіб. К., 1997 (у співавт.). 

Автор: В.О.Єгоров

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи