ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Базилевич Віктор Дмитрович

28.05.1949

Місце народження: м. Кіровськ Луган. обл..
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор, чл.-кор. НАН України.

У 1968 закінчив Дніпропетр. хім.-мех. технікум, 1976 – екон. ф-т Київ. ун-ту. Асист.(1978-83), доц. (1983-85) каф. політ. економії екон. ф-ту Київ. ун-ту. Проректор з навч. роб. (1985-98), проректор з наук. роб., зав. каф. екон. теорії (1998-2002) КНТЕУ. 2002-03 – проф. каф. економічної теорії, 2003-08 –декан екон. ф-ту, зав. каф. екон. теорії, 2008 – проректор з наук.-пед. роботи, 2008 – декан екон. ф-ту, зав. каф. екон. теорії Київ. ун-ту. Викл. курси: «Екон. теорія», «Макроекономіка», «Актуальні проблеми екон. теорії», «Інтелектуальна власність». Канд. дис. «Закон соціалістичного нагромадження і його використання на етапі розвиненого соціалізму» (1978). Докт. дис. «Страховий ринок України: природа та особливості функціонування» (1998). Осн. напрями наук. діяльності: теорет.-методол. проблеми макро- та мікроекономіки, закономірності трансформації екон. систем в умовах невизначеності та ризику, метафізична сутність екон. знання, суперечності глобалізації світогосподарського розвитку, теорет. аспекти становлення та розвитку ринку інтелект. власності, екон. природа страхування, новітні парадигмальні підходи в іст.-екон. дослідженнях. Член Вченої ради Київ ун-ту; голова Вчен. ради екон. ф-ту; голова спец. вченої ради Д 26.001.13; голова наук.-метод. комісії МОН молодьспорту України з економіки та управлінні класичних ун-тів; заст. гол. експертної ради «Економіки і підприємництво» Державної акредитаційної комісії. Депутат Київ. міськради нар. депутатів (1991-95). Відповідальний редактор «Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Економіка», гол. редактор журналу «Банківська справа», чл. ред. колегій відомих наук. збірників та журналів в т.ч. «Економічна теорія», «Страхова справа», «Економіка підприємства», «Вища школа» та ін. Нагороди: орден Ярослава Мудрого ІV ступеня (2009); лауреат Держ. премії України в галузі науки і техніки (2006); знак «Відмінник освіти»(1996); нагрудний знак МОН України «За наукові досягнення»; відзнака МОН України «Петро Могила» (2008); відзнака Ліги страхових організацій України «За вклад у розвиток страхування» (2008). Заслуж. діяч науки і техніки України (2004). Автор та наук. ред. понад 300 наук. та навч.-метод. праць, в т.ч. 12 монографій, 16 підруч. та навч. посіб. з грифом МОН України. Осн. праці: Страховий ринок України. Монографія. К., 1998.; Державні фінанси. Навчальний посібник / За заг. ред. Базилевича В.Д. К., 2004; М.Бунге: сучас. дискурс / За ред. В.Д.Базилевича. К., 2005; Сучасна економічна освіта: Україна і Болонський процес / За ред. В.Д. Базилевича. К., 2006 (у співавт.); Природні монополії. Монографія. К., 2006 (у співавт.); С. Булгаков. Розмисли. Творча спадщина у контексті ХХІ століття. Монографія / За ред. В.Д. Базилевича. К., 2006; Історія екон. учень: Підруч. у 2-х ч. 3-те вид. / За ред. В.Д.Базилевича. К., 2006; Є.Слуцький. Визнання. Творча спадщина з погляду сучасності / За ред. В.Д.Базилевича. К., 2007; Страхування: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. К., 2008; Інтелектуальна власність. Підручник. К., 2008; Іпотечний ринок: Монографія. К., 2008 (у співавт.); Ринкова економіка: основні поняття і категорії. Навчальний посібник. К., 2008 (у співавт.); Інтелектуальна власність: креативи метафізичного пошуку: монографія. К., 2008 (у співавт.); Макроекономіка: Підруч. / За ред. В.Д.Базилевича. 4-те вид. К., 2008; Мікроекономіка: Підруч. / За ред. В.Д.Базилевича. 2-ге вид. К., 2008; Історія економічних учень: Хрестоматія / За ред. проф. В.Д. Базилевича. К., 2008; І. Вернадський. Витоки. Творча спадщина у контексті історії економічної думки в Україні / За ред. В.Д.Базилевича. К., 2009; Метафизика экономики. К.; М., 2010 (у співавт.); Економічна теорія. Політекономія: Практикум: Навчальний посібник / за ред. В.Д. Базилевича. К., 2010; Глосарій зеленого бізнесу: українсько-німецько-російсько-англійський / Під наук. ред. В. Базилевича, Д. Вальтера. К., 2010; Макроекономіка: практикум: навч. посіб. / за ред. В.Д. Базилевича. К., 2010; Історія економічних учень: хрестоматія: навч. посібн. / за ред. В.Д. Базилевича. К., 2011; Философия экономики. История: Монография. К., 2011 (у співавт.); Цінні папери: підручник / за ред. В.Д.Базилевича. К., 2011; Мікроекономіка: практикум. Навчальний посібник / За ред. В.Д.Базилевича. К., 2012; Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. В. Д. Базилевича. 8-ме вид., К., 2012; Цінні папери: Практикум: Навч. посіб. + компакт-диск. / За ред. В.Д. Базилевича. К.: Знання, 2013. Л-ра: Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Імена славних сучасників. Довідково-біографічне видання. К., 2004. 

Автор: Н.І. Гражевська

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи