ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Бодров Володимир Григорович

20.01.1952

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчив екон. ф-т, (1974), асп-ру (1977), докт-ру (1991) екон. ф-ту Київ. ун-ту. У 1977-85 – асист., у 1985-96 – доц. каф. політ. економії екон. ф-ту Київ, ун-ту, 1996-98 – проф. каф. економ, теорії та управління нар. госп. З 1998 – проф. каф. економіки і фінансів Нац. академії держ. управління при Президентові України (НАДУ), 1999 – зав. каф. екон. теорії та іст. економіки НАДУ, 2011 – зав. Каф. Управління нац. госп-вом НАДУ. З 2003 – проф. каф. екон. теорії екон. ф-ту Київ. ун.-ту (за сумісн.). Канд. дис. «Критика буржуазних концепцій розвитку соціалістичної економіки в теоріях порівняльних економічних систем» (1977). Докт. дис. «Екон. неоконсерватизм: зміст, еволюція, взаємозв’язок теорії і політики» (1995). Викл. курс іст. екон. думки, авт. спецкурси «Сучас. монетаризм», «Теорії соц. ринк. госп-ва», «Сучас. екон. системи» та «Актуальні проблеми екон. теорії».1981-82 – стажер-дослідник екон. ф-ту Лейпціг. ун-ту (НДР), 1992-93 та 1996 – запрош. проф. Мюнхен. ун-ту. 1991-2013 – виступав з лекціями у Нью-Йорк. ун-ті (США), Ун-ті бундесверу в Гамбурзі (ФРН),, Нац. школі управління (Франція), Рос. академії держ. служби при Президентові РФ (Москва), Академії управління при Президентові Республіки Білорусь (Мінськ). 1997-99 – експерт з програм міжн. наук, співроб-ва INTAS (Брюссель, Бельгія). Напрями наук. діяльності: держ. регулювання економіки, екон. політика, теорії порівняльного аналізу і трансформації екон. систем, новітня історія екон. думки, держ. фінанси. Чл. вчен. ради НАДУ, вчен. спец. рад із захисту дис. в НАДУ та Київ. ун-ті. Дійсн. чл. Академії екон. наук України (2005), Укр. АН держ. управління (2006), Російської академії філософії господарства (2010). З 2010 ген. директор ВГО «Індекс 21». Нагороджений медаллю «В пам’ять 1500-ліття м. Києва» (1982), Почесними грамотами Кабміну України (2002), Верховної Ради України (2012). Засл. діяч науки і техніки України (2004). Підготував 12 докт. і 7 кандидат економічних наук та наук держ. управління. Автор більше 175 наук, навч. -метод. праць. Осн. праці: Современный экономический консерватизм: переоценка ценностей или повторение прошлого? К., 1990; Соціальне ринкове господарство. К.,1995; Трансформація екон. систем: концепції, моделі, механізми регулювання та управління. К., 2002; Регулювання міжбюджетних відносин: Україна і європейський досвід (заг. ред., кер. авт. колективу) К., 2006; Промислові п-ва України в постприватизаційний період: механізми держ. регулювання та фінанс. підтримки. Х., 2009; Державне регулювання економіки та економічна політика. К., 2010. Чл. авт. колективу першої в Україні фундамент. «Екон. енциклопедії» у 3-х т. К., 2000-2002. 

Автор: Н.І.Гражевська

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи