ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Єщенко Петро Степанович

04.12.1939

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор, акад Академії екон. наук України.

1964 – закінчив юр.-екон. ф-т Київ. ун-ту. Проходив стажування в Академії Німеччини при МВС – Bildungsdienst, Sozialwerk und Akademie des Deutschen Beamtenbundes. Bonn (1996). 1964-67 – викл. політ. економії в Ірпін. с.-г. технікумі. бухгалтерського обліку, 1967-73 – асп., асист., доц., заст. декана по роб. з інозем. студ., асп. та спеціалістами УСГА 1973-88 – лектор відділу пропаганди та агітації ЦККПУ. 1988-90 – старш. наук. співроб. Моск. Академії сусп. наук. 1990-92 – зав. каф. політ. економії Київ. Ін-ту політології і соц. управління. 1998-99 – в.о. зав. каф. економічної теорії Київ. ун-ту.1992-98 – проф. каф. політ. економії гуманіт. ф-тів Київ. ун-ту. 1998-2000 – радник Першого заст. Гол. ВР України. З 2000 – проф. каф. екон. теорії Київ. ун-ту. Канд. дис. «Економічні інтереси та їх реалізація через прибуток соціалістичних підприємств» (1970). Докт. дис. «Економічна теорія та економічна політика: співвідношення і взаємодія в умовах оновлення соціалізму» (1990). Напрями наук. діяльності: співвідношення і взаємодія екон. теорії та екон. політики в трансформаційній економіці. Викл. курси: «Екон. теорія», «Перехідна економіка», спецкурс «Актуальні проблеми сучасної екон. теорії». Нагороди: Медалі: «За трудову доблесть» (1977), «В пам’ять 1500-річчя Києва» (1982), «Ветеран праці» (1983), Почесна грамота МОН України (2004). Автор понад 160 наук. та навч.-метод. праць, у т. ч. 5 монографій, 2 словників, 4 довідників. Осн. праці: Трансформація моделі економіки України (ідеологія, протиріччя, перспективи). Монографія. К., 1999 (у співавт.); Нова модель держави. Монографія. Слов’янськ, 2002 (у співавт.); Перехідна економіка. Підруч. К., 2003; Переходная экономика: методология, теория, политика. Монография. Днепропетровск, 2003 (у співавт.); Сучасна економіка: Навч. посіб. К., 2005 (у співавт.); Екон. теорія: Підруч. К., 2007 (у співавт.); Економіка для всіх. К., 2009; Куда движется глобальная экономика в XXI веке? К., 2012. 

Автор: В.Д.Базилевич

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи