ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Филюк Василина Василівна

13.01.1988

Місце народження: с. Бабче, Богородчан. р-н, Ів.-Франк. обл..

2010 – закінчила екон. ф-т Київ. ун-ту. Викладає дисципліни: «Екон. теорія», «Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Трансформація економічних систем. Здійснює наук. дослідж. у сфері концентрації ринків та антимонопольного регулювання цих процесів. Автор 10 наук публікацій. Осн. праці: Вплив процесів концентрації на конкурентоспроможність вітчизняної економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки. 2012. Вип. 27. Т.1; Концентрація в банківському секторі України: сучасний стан та шляхи регулювання // Банківська справа. 2012. №2 (у співавт.); Теоретико-методологічні засади концентрації ринків // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Серія: Економіка. 2011. №123; Глобалізація, конкуренція і економічна концентрація: діалектика взаємозв’язку // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Серія: Економіка. 2011. №128. 

Автор: Н.І. Гражевська

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи