ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Гайдай Тетяна Вікторівна

12.07.1957

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.

1979 – закінчила екон. ф-т Київ. ун-ту, 1982 – асп-ру КІНГ. 1996 – доц. каф. екон. теорії екон. фак-ту Київ. ун-ту. Напрями наук. діяльності: проблеми методол. дослідж. історії світової екон. теорії, зокрема еволюція інституційного напряму. Наук. публікації присвячено аналізу розвитку методол. інституційно-евол. теорії, модернізації її аналіт. інструментарію, висвітленню теорет. можливостей застосування методол. підходів інституціоналізму для дослідження системних трансформаційних процесів у перехідних економіках. Викл. курси: «Історія екон. вчень», «Основні напрями сучас. екон. теорії», «Інституційна та еволюційна економіка». Чл. Міжн. асоціації інституційних досліджень. Нагороди: 2006 – лауреат Держ. премії України в галузі науки і техніки, 2009 – диплом І ступеня переможця Міжн. конкурсу робіт, присвячених інституційним проблемам сучас. екон. розвитку у номінації «Монографія» за роботу «Парадигма інституціоналізму: методологічний контекст» (2008). Автор понад 108 наук. та навч.-метод. публікацій, в т. ч. співавт. підруч. «Історія екон. учень» (2004, 2005), наук. монографій. Осн. праці: Парадигма інституціоналізму: методологічний контекст. Монографія К., 2008; Інституція як інструмент інституційного екон. аналізу // Екон. теорія. 2006, № 9; №2; Історія економічних учень: Підруч. / За ред. В.Д. Базилевича. К., 2004 (у співавт.); Історія економічних учень: Хрестоматія: навч. посіб. / за ред. проф. В.Д. Базилевича. К.: Знання, 2011 (у співавт.); Неоінституціоналізм та його аналітично-дослідницький потенціал // Економіка України, 2003; Історія економічних вчень. Навч. посіб. К., 2002. 

Автор: В.Д. Базилевич

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи