ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Гражевська Надія Іванівна

25.01.1962

Місце народження: с. Княжичі Бровар. р-ну, Київ. обл..

Закінчила екон. ф-т Київ. ун-ту за спец. «Політична економія» (1984). 1993 – зав. каб. політ. економії, з 2002 – доц. каф. екон. теорії, з 2011 – проф. каф. екон. теорії. екон. ф-ту Київ. ун-ту. екон. ф-ту Київ. ун-ту. Канд. дис. «Формування і розвиток трудового колективу як суб’єкта соціалістичних виробничих відносин» (1989). Докт. дис. «Трансформація економічних систем в умовах глобалізації» (2008). Осн. напрями наук. діяльності: еволюція екон. транзитології, соц.-екон. природа та закономірності розвитку трансформаційних економік, взаємодія нац. та глобального в екон. перетвореннях відкритих госп. систем, інституційно-організаціні механізми розвитку екон. систем у глобалізованому госп. середовищі. Викл. дисципліни: «Екон. теорія», «Історія екон. та екон. учень», «Трансформація екон. систем». Вчен. секретар Наук.-метод. комісії МОН України з економіки та управління класичних ун-тів (з 2005), гол. правління Всеукр. благодійного фонду «Укр. Рада з екон. освіти» (з 2008-2011), член Вченої ради екон. ф-ту (з 2011). Нагороди: Почесна грамота МОН України (2003). Лауреат Держ. премії України в галузі науки і техніки (2006). Автор та співавтор понад 118 наук. та навч.-метод. праць, в т.ч. 5 монографій, 7 підруч. та навч. посіб. Осн. праці: Економічні системи епохи глобальних змін: Монографія. К., 2008; Економічна теорія: Політекономія: підруч. / За ред. В.Д. Базилевича – 7-ме видання. К., 2008 (у співавт.); Історія економічних учень: Підруч. У 2 ч. / За ред. В.Д.Базилевича – 3-тє видання. К., 2006 (у співавт.); М.Бунге – теоретик ринк. реформ у перехідну епоху // М. Бунге: сучасний дискурс / За ред. В.Д.Базилевича. К., 2005; Глобалізація економіки в контексті філософсько-господарських ідей С. М. Булгакова // С. Булгаков. Розмисли. Творча спадщина у контексті ХХI століття / За ред. В. Д. Базилевича. К., 2006; Розвиток методології екон. досліджень у працях Є.Є.Слуцького // Є. Слуцький. Визнання. Творча спадщина з погляду сучасності / За ред. В.Д.Базилевича. К., 2007.; Економічна теорія. Політекономія: Практикум: Навчальний посібник. За ред. В.Д. Базилевича. К.: Знання, 2010 (у співавт.); Історія економічних учень: Хрестоматія: навч. посіб. / за ред. проф. В.Д. Базилевича. К.: Знання, 2011 (у співавт.); Еволюція сучасних економічних систем: Навчальний посібник. К.: Знання, 2011; Цінні папери: підручник / за ред. В.Д. Базилевича. К.: Знання, 2011 (у співавт.); Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. В. Д. Базилевича. К., Знання, 2012 (у співавт.); Цінні папери: Практикум: Навч. посіб. + компакт-диск / За ред. В.Д. Базилевича. К.: Знання, 2013 (у співавт.). 

Автор: В.Д. Базилевич

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи