ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Ільїн Володимир Васильович

28.11.1949

Місце народження: с. Розважів Іванків. р-ну Київ. обл..
Науковий ступінь: доктор філософських наук.
Наукове звання: професор.

1975 – закінчив філос. ф-т Київ. ун-ту. 2002 – проф. каф. філос. та соц. наук КНТЕУ. 2004 – проф. каф. економічної теорії Київ. ун-ту. Канд. дис. «Методологічна роль політ. ідеології в духовному житті сусп-ва» (1981). Докт. дис. «Контамінація раціонального та ірраціонального в українському філософському гуманізмі» (2001). Напрями наук. досліджень: філософія економіки та метафізика екон. пізнання, екон. антропологія, раціональне та ірраціональне в розвитку сучас. цивілізації, методологія інновац. мислення, економіка знань, історія грошей. Викл. дисципліни: «Актуальні проблеми екон. теорії», «Філософія міжнародного бізнесу», «Філософія економіки», «Філософія грошей», «Екон. антропологія» та ін. Пров. наук. співроб. Ін-ту світової економіки і міжн. відносин НАН України. Зав. відділом філос.-методол. проблем інновац. розвитку людини АПН України. Чл. видавн. ради «Україна-Польша». Радник президії АПН України. Академік Академії філософії господарства (Російська Федерація). Чл. «Філос.-екон. вченого зібрання» екон. ф-ту МДУ. Чл. Вчен. ради по захисту дис. на філос. ф-ті Київ. ун-ту. Чл. Вчен. ради по захисту дис. на ф-ті соціології НТТУ «КПІ». Президент Українського філософсько-економічного наукового товариства. Нагороди: Відмінник освіти України; Золота медаль «Ушинський К.Д.» Національної академії педагогічних наук України; 2009 – Почесна грамота Президента України. Автор понад 450 наук. праць, з них 5 підруч., 12 монографій, 2 навч. посіб. Осн. праці: Діалог Софії і Логосу. К., 2002; Философия богатства: человек в мире денег. К., 2005; Фінанс. цивілізація. К., 2007; Власть и деньги. К., 2008; Апологія іраціонального. К., 2008; Інтелектуальна власність: креативи метафізичного пошуку. К., 2008 (у співавт.); Метафизика экономики. К.; М., 2010 (у співавт.); Философия экономики. К., М., 2011 (у співавт.); Магия денег. К., 2011. 

Автор: В.Д.Базилевич

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи