ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Катигробова Ольга Валеріївна

11.08.1982

Місце народження: м. Полтава.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.

У 2004 р. закінчила факультет економіки та менеджменту Полтавського університету споживчої кооперації України, у 2008 р. – аспірантуру кафедри економічної теорії КНУ імені Тараса Шевченка. Канд. дис. «Інституціоналізація інноваційного розвитку в умовах ринкової трансформації» (2009). З 2008 р. – асистент кафедри економічної теорії економічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка. Викладає курси: «Мікроекономіка», «Історія економіки та економічної думки», «Макроекономіка», «Макроекономіка-2», «Економічна теорія». Основні напрями наукової діяльності: розвиток інноваційних процесів У трансформаційній економіці та інституційний механізм національної інноваційної системи. Автор 30 наукових та науково-методичних публікацій. Основні праці: Ідеї М. Зібера в контексті інституційних реформ // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Серія: Економіка. Вип. 96. К., 2007 (у співавт.); Інституціональний механізм забезпечення інноваційної діяльності в сучасній економіці // Підприємництво, господарство і право. 2008. № 6 (150); Система інституціоналізації інноваційних процесів в умовах ринкової трансформації // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Серія: Економіка. Вип. 143. К., 2012; Інституційні зміни ринку праці в аграрному секторі економіки // Економіка АПК. 2012. № 4. 

Автор: В.Л.Осецький

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи