ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Кондрашова-Діденко Валентина Іванівна

21.02.1954

Місце народження: с. Водотиї, Брусилів. р-н, Житомир. обл..
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.

1977 – закінчила з відзнакою екон. ф-т Київ. ун-ту, 1982 – асп-ру ун-ту. З 1983 – асист. каф. політ. економії гуманіт. ф-тів, з 1995 – доц. каф. екон. теорії і господар. практики, з 1997 – доц. каф. екон. теорії економічного ф-ту Київ. ун-ту.; 2002-04 – заст. зав. каф. економічної теорії з навч.-метод. роботи. Канд. дис. «Система хозрасчетных стимулов достижения конечных результатов деятельности основного производственного звена». Сфера наук. досліджень: інтелектуально зорієнтована економіка, культура вир-ва, екон. культура, культурний. капітал, культуро-економічне процвітання людини і країнового суспільства, екон.-філософ. виміри діяльності, інтелектономіка. Викл. навч. дисципліни: «Екон. теорія», «Основи екон. теорії», «Теорія екон. культури». Започаткувала викладання навч. дисципліни «Екон. культура» для студ. магістратури спец. «Економічна теорія» екон. ф-ту ун-ту (2002). Нагороди: відмінник освіти України (2004). Грамота Москов. держав. ун-ту імені М. В. Ломоносова та Центру суспільних наук (2005). Автор і співавтор понад 130 праць – наук. статей, навч.-метод. посіб., розділів колектив. монографій і підручн., 9 з яких опубліковано в заруб. країнах. Осн. праці: Основи економічної теорії. Підручн. / За ред. А. А. Чухна. К., 2001 (у співавт.); Людина і світ. Навч. посіб. К., 2001 (у співавт.); Економічна теорія. навч.-метод. посібн. К., 2009; Екон. культура. Навч.-метод. посіб. К., 2003; Теорія екон. культури. Навч.-метод. посіб. К., 2012 (у співавт.); Інтелектономічна компонента розвитку у визначенні сутності конкурентоспроможності країни // Теорет. та прикладні питання економіки. 2007. Вип. 12; Інтелектономіка: реальність чи міф // Економіка і держава. 2010. № 4 (у співавт.); Інтелектономічна візія категорійно-поняттєвого апарату політекономії // Формування ринкової економіки: Зб. наук. праць. Спец. вип. К., 2011 (у співавт.). 

Автор: В. О.Сизоненко

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи