ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Ковальчук Станіслав Сергійович

07.04.1952- 11.03.2007

Місце народження: с. Голодьки, Тетіїв. р-н, Київ. обл. .
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчив екон. ф-т, (1974), 1980 – асп-ру, 2003 – докт-ру каф. економічної теорії екон. ф-ту Київ. ун-ту 1974-77 – асист. каф. політ. економії Львів. політехн. ін-ту. Проходив наук. стажування в МДУ (2002), в Мюнхен. ун-ті (Німеччина, 1994), ознайомлення з кооперативним рухом в США (1998, Нью-Йорк, Чікаго). 1980 – асист., доц каф. політ. економії гуманіт. ф-тів, 1998 – доц. каф. екон. теорії Київ. ун-ту. Канд. дис. з проблем суперечностей в екон. розвитку (1986). Докт. дис. «Формування і реалізація національних екон. інтересів у транзитивній економіці» (2007). Напрями наук. діяльності: нац. екон. інтереси, проблеми суперечностей в сусп. розвитку, пошуки шляхів та способів їх розв’язання в процесі реформування екон. відносин. Читав курси: «Політична економія», «Основи екон. теорії». 1988-2000 – заст. гол. профкому Київ. ун-ту, чл. президії профкому ун-ту, гол. комісії профкому з міжн. співроб-ва. Чл. наглядового комітету Нац. асоціації кредит. спілок України. Нагороди: медаль «В память 1600 летия Києва», іменний годинник від Київського міського Голови.Автор понад 50 праць. Осн. праці: Екон. інтереси – рушійна сила ринк. трансформації. К., 2002 (у співавт.); Екон. інтереси: теорія та методологія дослідження. К., 2003; Основи економічної теорії. Підруч. / За ред. Чухна А.А. К., 2001. (Чл. авт. колективу 5 видань); Нац. екон. інтереси: Монографія. К., 2005. 

Автор: А.А.Чухно

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи