ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Красота Олена Вадимівна

20.05.1969

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.

1992 – закінчила з відзнакою екон. ф-т, 1996 – асп-ру каф. політичної економії КДЛУ. 1996-98 – ст. викладач, 1999-2007 – доц. каф. екон. теорії ВНЗ «Університет економіки та права “КРОК”», з 2008 доц. каф. екон. теорії екон. ф-ту КНУ. З 2008 – член навчально-методичної комісії каф. екон. теорії та екон. ф-ту. З 2011 – відповідальний секретар відбіркової комісії за ОКР «магістр» та «спеціаліст» екон. ф-ту. Канд. дис. «Малий бізнес в структурі ринкової економіки: функціонування та розвиток» (1996). Наук. інтереси: соціальна аспекти економічного розвитку, теорія і практика малого підприємництва в перехідній та змішаній економічних системах. Викладає курси: «Економічна теорія», «Макроекономіка», «Актуальні проблеми економічної теорії». Нагороди: Почесна грамота МОН України (2008). Осн. праці: Пенсійна система України: Навч. посіб. К.: Кондор, 2006 (у співавт.); Економічна теорія: політекономія: практикум: навч. посіб. / за ред. В.Д.Базилевича. К.: Знання, 2010. 494 с. (у співавт.); Мале підприємництво: економічна сутність та роль у подоланні кризи // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Серія: Економіка. 2010. Вип. 117; Середній клас в Україні: сутність та класифікаційні ознаки // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Серія: Економіка. 2011. Вип. 122; Державне регулювання соціальної сфери в процесі здійснення пенсійної реформи // Розвиток інформаційного суспільства. Ефективність управління в процесі реформування: макро- та мікроекономічний аспекти: Колективна монографія / За наук. ред. проф. Радіонової І.Ф. К., 2012. 

Автор: В.Д.Базилевич

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи