ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Кудрявський Валентин Миколайович

26.07.1974

Місце народження: с. Стара Оржиця, Згурів. р-ну, Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.

1997 – закінчив екон. ф-т Київ. ун-ту, 2001 – асп-ру НДЕІ Мін. економіки України. 1998-2004 асист., заст. зав. каф. екон. теорії екон. ф-ту Київ. ун-ту. 2004 – гол. наук. співроб. ТОВ «Нафтогазінформатика». 2005 – виконавчий дир. ТОВ «Центр інституційного розвитку». 2006, 2008 – заст. дир. департаменту з питань інновац. та інвест. політики Укр. Союзу Промисловців та Підприємців. Канд. дис. «Механізм забезпечення макроекономічної збалансованості та його застосування в регулюванні банківської системи» (2001). Коло наук. інтересів – інституціоналізм, екон. соціологія, макроекономіка. Викл. навч. дисципліни: «Основи екон. теорії», «Екон. політика». 2001 – 2-ге місце на Всеукраїнському конкурсі робіт молодих економістів, 3-є місце на Київ. міському конкурсі бізнес-планів. Автор 12 наук. публікацій. Осн. праці: Диспропорційність розвитку економіки в умовах формування ринкового середовища // Формування ринк. відносин в Україні: Зб. статей молодих учених. К.,1999; Довідник молодого підприємця. Бізнес-планування в малому бізнесі // Випуск 1. К. 2001; Довідник молодого підприємця. Бізнес-інкубація в малому підприємництві // Випуск 2. К. 2001. 

Автор: О. В.Богуславський

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи