ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Леоненко Петро Михайлович

29.12.1940

Місце народження: с. Мироцьке Києво-Святошин. р-ну, Київ. обл..
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчив екон. ф-т Київ. ун-ту (1968). 1981-86 – заст. декана, 1999-2003 – зав. каф., 1999-2004 – проф. каф економічної теорії екон. ф-ту Київ. ун-ту. 2004-07 – перший проректор, зав. каф. екон. теорії Укр. держ. ун-ту економіки і фінансів. З 2008 – зав. каф. екон. теорії Укр. держ. ун-ту фінансів та міжн. торгівлі. Канд. дис. «Критика антимарксистських моделей ринкового соціалізму» (1971). Докт. дис. «Методологічні аспекти історії екон. теорії в контексті її розвитку» (2004). Осн. проблеми наук. роботи: методол. екон. теорії та іст.-екон. досліджень; іст. світової та вітчизн. екон. думки; порівняльний аналіз екон. систем. Вперше розкрив проблему становлення і розвитку іст. екон. думки в укр. літ-рі ХІХ ст.; дослідив процес становлення укр. фінанс. й управлінської думки ХІХ ст.; здійснив порівняльний аналіз вивчен. іст. нац. екон. думки в сучас. укр., рос. та польс. л-рі; розкрив еволюцію компаративістики (порівняльного аналізу) в 90-ті рр. ХХ ст. Нагороди: Лауреат Держ. премії України в галузі науки і техніки (2006). Засл. працівник освіти України (2002). Грамоти Мін. освіти СРСР (1984) та МОН України (2000), МФ України КМ України (2005). Автор понад 100 наук. праць. Осн. праці: Соціальне ринкове господарство. Навч. посіб. К., 1993 (в співавт.); Інноваційна діяльність українських підприємств у світлі теорії інтелектуального капіталу // Зб. наук. праць. Краків, 2003 (польськ. мов.); Історія екон. учень: Підруч. К., 2008 (у співавт.); Сучас. економічні теорії. К., 2005 (у співавт.); Економічна історія. Навч. посіб. К., 2004. 

Автор: В.Д.Базилевич

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи