ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Лозова Ганна Матвіївна

17.01.1977

Місце народження: м. Харків.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.

1999 – закінчила з відзнакою Київ. держ. торг.-екон. ун-т., 2002 – асп-ру ун-ту. 1997 – фінанс. менеджер компанії «Донателла». 2001-2003 – асист. каф. економічної теорії КНТЕУ. 2003-2005 – асист., з 2005 – доц. каф. екон. теорії екон. ф-ту Київ. ун-ту. Заст. зав. каф. з вих. роботи. Канд. дис. «Формування конкурентного середовища в транзитивній економіці» (2003). Коло наук. інтересів: проблеми формування конкурентного середовища в Україні, адвокатування конкуренції, конкурентоспроможність, державне регулювання відносин інтелектуальної власності, управління інтелектуальною власністю, надання державної допомоги. Викл. дисципліни: «Історія економіки та екон. думки», «Основи екон. теорії», «Мікроекономіка». Автор більше 45 наук. публікацій.Осн. праці: Історія екон. вчень. К., 2006; Історія економіки та екон. думки: Навчально-метод. комплекс К., 2007; Економічна теорія: політекономія: практикум: Навч. посіб. К., 2010 (у співавт.); Адвокатування конкуренції як складова конкурентної політики України // Вісник Антимонопольного комітету України. Конкуренція. 2012; Формування мережевої економіки в умовах постіндустріального суспільства // Проблеми системного підходу в економіці: Збірник наукових праць: Випуск 41, К., 2012. 

Автор: А.О.Маслов

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи