ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Лиходій Валентин Григорович

28.01.1938

Місце народження: м. Миколаїв.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.

1960 – закінч. відділення політ. економії екон. ф-ту Ленінград. держ. ун-ту ім. А.А. Жданова за спец. «Економіст, викладач політ. економії»; 1968 – асп-ру каф. політ. економії гуманіт. ф-тів Київ. ун-ту; 1968 – старш. викл., 1971 – доц. каф. політ. економії гуманіт. ф-тів, у 1998-2002 – доц. каф. екон. теорії Київ. ун-ту; 2002-07 – доц. каф. менеджменту зовн.-екон. діяльності Київ. екон. Ін-ту менеджменту; 2007 – доц. каф. прикладної економіки Укр. держ. ун-ту фінансів та міжн. торгівлі. Канд. дис. «Заработная плата и редукция труда при социализме» (1968). Викл. курси: «Екон. теорія і проблеми сучасної госп. практики», «Маркетинг», «Основи екон. теорії» і спецкурс «Основи менеджменту і маркетингу». Осн. напрями наук. діяльності: держ. регулювання ринк. економіки; роль держави в регулюванні процесів приватизації в Україні. Осн. праці: Вознаграждение за труд при социализме. К., 1968; Мера всех вещей размышления политэкономистов. К., 1990; Маркетинг. К., 2002 (у співавт.); Основи екон. теорії. К., 2006. Арх.: Фонд № 1246 Опис 4-Л, од. збер. № 73/02. 

Автор: З.С.Варналій

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи