ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Маслов Анатолій Олександрович

07.02.1958

Місце народження: с. Кам’янка, Старобільського р-ну, Луган. обл..
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчив іст.-пед. ф-т Ворошиловград. державн. пед. ін-ту, (1980), асп-ру відділу «Історії народного господарства та екон. думки України» Ін-ту економіки НАН України (1994). 1980-91 – працював в установах середньої та середньої спец. освіти (учитель, дир. шк., викладач технікуму); 1995-96 – асист., старш. викл. каф. екон. теорії Донбас. гірничо-металург. ін-ту, м. Алчевськ, Луган. обл.; 1996-2000 – старш. викл. каф. орг. видавничої справи, поліграфії та книгорозповсюдження НТТУ «КПІ»; з 2000 – доц. каф. економічної теорії екон. ф-ту Київ. ун-ту. З 2009 по 2012 – в докт-рі Київ. ун-ту; з 2012 – доц. каф. економічної теорії екон. ф-ту Київ. ун-ту. Канд. дис. «Внутрішня торгівля України в період непу (1921-1929 рр.)» (1995). Коло наук. інтересів: економічна історія світу та України, історія екон. учень, історія економіки та екон. думки; інституційна та евол. економіка, еволюція інституцій обміну ринк. економіки, проблеми нової, постіндустріальної сервісно-інформаційної економіки. Викладає дисципліни: «Екон. історія», «Історія нац. економіки України», «Історія екон. учень», «Історія екон. думки України», «Історія економіки та екон. думки», «Актуальні проблеми економічної теорії», «Інституціональна економіка», «Нова економіка» та ін. Лауреат Держ. премії України в галузі науки і техніки (2006). Осн. праці: Історія економічних учень: Підручник: У 2-х ч. / За ред. В.Д. Базилевича. К., 2006 (у співавт.); М.Х. Бунге – видатний економіст-теретик та практик ринкового реформування в Україні та Росії // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Економіка. 2006. Вип. 84; Проблеми теорії прогресу у творчості С.М. Булгакова // С. Булгаков. Розмисли. Творча спадщина у контексті ХХІ століття / За ред. В.Д. Базилевича. К., 2006; Інформаційна економіка: становлення, структура та теоретичне осмислення. Монографія. К.: Аграр Медіа Груп, 2012. 

Автор: В.О.Мандибура

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи