ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Мазур Ірина Іванівна

04.03.1956

Місце народження: м. Бранденбург, Німеччина.
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор.

1980 закінчила з відзнакою Київ. ун-т, 2007 – докт-ру Київ. ун-ту. 1981-85 – асист. каф. екон. теорії та господарської практики гуманіт. ф-тів, 1998 – доц., з 2008 – проф. каф. економічної теорії Київ. ун-ту. 1985-94 – старш. референт з екон. питань, заст. дир. Центру «Економікс» у Правлінні Тов-ва «Знання» України. З 1999 – вчен. секретар спец. вчен. ради Д 26.001.13 у Київ. ун-ті.Канд. дис. «Усовершенствование механизма накопления в формирующейся рыночной экономике» (1991). Докт. дис. «Детінізація економіки в трансформаційних суспільствах» (2007). Викладає дисципліни: «Основи підприємницької діяльності», «Економічна теорія», «Тіньова економіка», «Методологія наукових економічних досліджень». Коло наук. інтересів: детінізація економіки, проблеми подолання корупції, податкова реформа в Україні, проблеми формування інституц. середовища в Україні, конкуренція та конкурентоспроможність, проблеми інтелект. власності, комерціалізація наукових розробок, глобалізаційні процеси та їх вплив на економіку України, формування інформац. сусп-ва. Нагороди: Почесна грамота Київ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка Київ. нац. ун-ту (2006), Лауреат премії імені Тараса Шевченка (2009). Автор понад 100 наук. публікацій. Осн. праці: Детінізація економіки України: теорія та практика / Монографія. К.: ВПЦ «Київський університет». 2006; 3-й розділ у колективній монографії: Особливості реалізації податкової політики в Україні // Податкова політика України: стан, проблеми та перспективи. К., 2008; Фінансова глобалізація як один із основних чинників тінізації світового господарства // Вища школа. 2008, №2; гл. 10, 12, 22 у практикумі Економічна теорія: політекономія: практикум: навч. посіб. / за ред. В.Д. Базилевича. К.: Знання, 2010. 494 с.; Мазур І.І. Податкова політика України: навч.посіб. / за ред. П.В. Мельника. К.: Знання України, 2011. 505 с. С. 131 – 155; Цінні папери: підручник / за ред. В.Д. Базилевича. К.: Знання, 2011. Ч. 2, 3; Цінні папери: практикум: навч. посіб. / за ред. В.Д.Базилевича. К.: Знання, 2013 + компакт-диск. Ч. 3; Вплив тіньової економіки на економічну безпеку // Теоретичні та прикладні питання економіки. Зб. наук. праць. Вип. 27, т. 3. К.: ВПЦ «Київський університет». 2012. С. 31-38; Actual problems of SME development in Ukraine // Riga Technical University 53rd International Scientific Conference dedicated to the 150th anniversary and The 1st Congress of World Engineers and Riga Polytechnical Institute / RTU Alumni, Riga 2012. 

Автор: В.Л. Гура

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи