ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Нестеренко Олена Петрівна

30.08.1972

Місце народження: м. Черкаси.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчила з відзнакою екон. ф-т (1995), асп-ру екон. ф-ту Київ. ун-ту (1998). З 2007 – в докт-рі екон. ф-ту Київ. ун-ту. Канд. дис. «Демонополізація економіки та антимонопольне регулювання в умовах трансформаційного періоду економіки України» (1998). З 1998 – асист., з 2003 – доц. каф. економічної теорії екон. ф-ту Київ. ун-ту. Коло наук. інтересів: еволюція неокласичної та неоліберальної екон. теорії; теоретико-методологічні основи та розвиток австрійської школи неолібералізму; розвиток сучас. інституційної економічної теорії; методологічні засади екон. трансформації. Викладає дисципліни: «Історія екон. учень», «Історія економіки та екон. думки». Лауреат Держ. премії України в галузі науки і техніки (2006). Автор понад 70 наук. праць. Осн. праці: Історія економічних учень. Підручник. У 2-х т. / За ред. В.Д.Базилевича. К., 2006 (співавтор); Історія економічних вчень: Курс лекцій. 4-те вид. К.: МАУП, 2007; Неолібералізм і кейнсіанство: суперечності теорії та методології // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Серія: Економіка. 2006. Вип. 86-87; Австрійська традиція економічного аналізу в поясненні трансформації економічних систем // Актуальні проблеми економіки. К., 2008; Карл Менгер: учений-теоретик, наставник, фундатор австрійської традиції // Економічна теорія. 2012. № 2; Історія економічних учень: хрестоматія: навч. посіб. / за ред. В.Д. Базилевича. К., 2011 (співавтор). 

Автор: А.О. Маслов

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи