ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Радіонова Ірина Федорівна

14.12.1953

Місце народження: м. Макіївка Донец. обл..
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор.

1976 – закінчила з відзнакою екон. ф-т Київ. ун-ту, 1979 – асп-ру КДПУ, 1990 – докт-ру в Ін-ті економіки НАН України. 1990-96 – викладала екон. дисципліни та зав. каф. екон. теорії в КДПУ. 1996-2003 – проректор з наук. роботи, зав. каф. екон. теорії Ун-ту економіки та права «КРОК». З 2003 – проф. каф. макроекономіки та держ. управління КНЕУ. З 2004 – проф. каф. економічної теорії екон. ф-ту Київ. ун-ту (за сумісн.). Канд. дис. за спец. «Політична економія», докт. дис. «Суперечності системи економічних відносин» (1991). Осн. напрями наук. діяльності: теорія макроекономіки, макроекономіка та економічна політика. Викладає дисципліни: «Макроекономіка» «Макроекономіка-2», «Методологія наук. досліджень». Чл. спец. вчен. ради Київ. ун-ту, КНЕУ із захисту дис. Чл. ред. колегії журн. «Економічний часопис» та «Вчені записки Університету економіки та права «КРОК». Нагороди: нагрудний знак МОН України «За наукові досягнення»; медаль «В пам’ять 1500-річчя Києва». Автор більше 120 наук. праць, в т. ч. 7 підруч. Осн. праці: Макроекономіка: теорія та політика. Підручник. К., 2004; Загальна економіка. Шосте видання. Кам’янець-Подільський, 2008 (у співавт.); Макроекономіка-2, КНЕХ, 2010 (у співавт.); Економіка (рівень стандарту, академічний рівень), 2011;Порівняльна результативність фінансової та грошової політик // Фінанси України, № 9. 2004; Очікування екон. суб’єктів та зміст макроекон. Процесів // Економіка України, 2007. №12; Загальна макроекономічна нерівновага: зміст теорії та можливості застосування // Економічна теорія, 2007. №2; Екон. зростання за участю людського капіталу // Економіка України, 2009; Фінансова природа економічних коливань: зміст і моделювання // Фінанси України, №3, 2011. 

Автор: В.Д.Базилевич

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи