ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Слухай Сергій Васильович

01.01.1955

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор.

1978 закінчив Київ. ун-т, 1983 – асп-ру, 2002 – докт-ру в галузі екон. теорії. З 1980 – асист., доц., проф. каф. екон. теорії екон. ф-ту Київ. ун-ту. В 1992, 1994 та 1997 рр. проходить стажування в Мюнхен. ун-ті (Німеччина). 1995-2000 – пров. наук. співроб. Науково-дослід. фінанс. ін-ту при МФ України. В 2000-01 проводить наук. дослідження у галузі міжбюджетних відносин в ун-ті Індіана (США), фінансоване програмою ім. В.Фулбрайта. Канд. дис. «Обіг засобів виробництва в соціалістичній економіці». Докт. дис. «Міжурядові трансферти в умовах системної екон. трансформації» (2005). У 1998 році отримав грант Ін-ту Відкритого Суспільства на розробку навч. курсу з міжбюджетних відносин. 1997-2000 – спец. кореспондент по Україні журн. «Wirtschaft und Recht in Osteuropa» («Економіка та право у Східній Європі»), Німеччина. У 2000 році був експертом АП України з розробки Концепції держ. регіон. політики, а також експертом Мін-ва економіки та з питань європ. інтеграції щодо розробки механізму фін. підтримки депресивних територій. 2001-02 – ментор наук. проекту Програми сприяння реформі місцевого самоврядування та держ. управління Ін-ту Відкритого сусп. 2002-07 – чл. програмної ради Фонду Відродження «Соціальний капітал і академічні публікації». Осн. напрям наук. діяльності: теорія міжбюджетних відносин та теорія держ. фін. Нагороди: 2007 – Диплом першого ступеня 1-го Міжнародного форуму «Інформаційне забезпечення навчального процесу у вищій школі» у номінації «Краща перекладна книга в галузі економіки». Автор понад 190 наук. праць. Співавтор підручників та навч. посібників з екон. теорії, мікроекономіки. Осн. праці: Міжбюджетні трансферти у постсоціалістичних країнах: від теорії до реалій: Монографія. К., 2002; Фінансове вирівнювання у процесі трансформації: у пошуку вірної політики (англ.) // Dilemmas and Compromises: Fiscal Equalization in Transition Countries / Ed. by Sergii Slukhai. Budapest: LGI, 2003; Зміцнення фінансів місцевих урядів в Україні (англ.) // Local Government financial Capacity Building in Transition Countries: Selected Country Studies / Ed. by Zeljko Sevic. Bratislava: NISPAcee, 2006; Фінансове планування // Децентралізація та ефективне місцеве самоврядування. К., 2007; Фінанси місцевих урядів України на порозі нового тисячоліття: чи відповідає реформа міжбюджетних відносин суспільним потребам? (на англ. мові) // Public Budgeting and Finance (USA). 2002. № 22 (3); Моніторинг, оцінювання та вимірювання результатів бюджетних програм в Україні: сучасний стан та потреби удосконалення (на англ. мові) // European Financial and Accounting Journal. 2011. Vol. 6. No. 2. 

Автор: А.І.Ігнатюк

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи