ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Томчук-Пономаренко Наталія Володимирівна

15.02.1979

Місце народження: с. Слобода-Шаргородська, Шаргород. р-ну, Вінниц. обл..
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.

У 2004 закінчила екон. ф-т Київ. ун-ту, магістр за спец. «Екон. теорія»; у 2008 – асп-ру каф. економічної теорії екон. ф-ту Київ. ун-ту без відриву від вир-ва. З 2006 – асист. каф. екон. теорії екон. ф-ту Київ. ун-ту. Канд. дис. «Система соціально-економічного забезпечення людського розвитку в умовах трансформаційної економіки» (2009). Викл. дисципліни: «Економіка», «Економіка добробуту», «Державне регулювання економіки», «Економічна безпека», «Мікроекономіка». Здійснює наук. дослідж. у галузі економічної теорії добробуту та антидобробуту, держ. регулювання, людського розвитку. Автор 14 наук. публікацій. Осн. праці: Еволюція наукових поглядів на людський розвиток // Економічна теорія. 2005. №3; Зростання добробуту населення як умова забезпечення людського розвитку // Ринок цінних паперів України. 2005. №11-12; Фінансові інструменти реалізації політики людського розвитку // Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. – Серія: Економіка. 2006. № 83; Енергетична складова в системі економічної безпеки України // Материалы Межунар. научно-практ. конференции «Научные исследования и их практическое применение. Современное состояние и пути развития», 2-12 октября 2012 г. Сб. науч. трудов (РИНЦ) SWorld. Т. 21. Одесса: Куприенко, 2012. С.31-36. 

Автор: В.О. Мандибура

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >



Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи