ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Васильєва Рима Христофорівна

10.05.1928

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчила іст. ф-т, асп-ру Київ. ун-ту в 1951. 1958-96 – асист., доц., проф. каф. економічної теорії екон. фак-ту Київ. ун-ту. Напрями наук. діяльності: методол. засади та осн. течії світової екон. думки 2 пол. ХХ ст., новітні процеси розвитку кейнсіанства, неокейнсіанства та посткейнсіанства, еволюція інституціоналізму, неоліберальна теорія та соціал-дем. екон. думка. Першою в Україні почала досліджувати, в межах можливого в 1960-70-ті роки, радянологічні екон. теорії, сформувала наук. школу дослідників світової екон. думки. Наук. доробок цієї школи був на той час майже єдиним доступним для наук. громадськості джерелом ознайомлення зі станом розвитку сучас. заруб. екон. теорії. Очолила в Київ. ун-ті відродження дослідження історії вітчизн. екон. думки. Під її кер. та за її участю у 1993 вперше в Україні виданий навч. посіб. для студентів екон. вузів і ф-тів, який містив висвітлення реального процесу розвитку укр. екон. думки з найдавн. часів і до сьогодення, встановлював теорет.-генет. зв’язки її осн. напрямів з провідними тенденціями світ. екон. науки, сприяв подоланню «білих плям» в історії розв. вітч. екон. науки. Автор понад 100 наук. праць. Осн. праці: Критика сучасних буржуазних концепцій соціаліст. економіки. К., 1968; Критика буржуазної теорії «конвергенції двох систем». К., 1972 (у співавт.); Критика современных антимарксистских концепций развития экономики социализма. К., 1976; Несостоятельность буржуазных трактовок экономических проблем развитого социализма. К., 1983; Історія економічної думки України: Навч. посіб. К., 1993. Арх.: фонд Р № 1246 Опис 4-Л, од. збер. № 14/96. 

Автор: В.Д.Базилевич

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи