ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Вернигора Людмила Володимирівна

25.03.1975

Місце народження: м. Тараща Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.

У 1998 – закінчила геол. ф-т Київ. ун-ту за спец. «Інженер-гідрогеолог»; у 1999 – екон. ф-т ІПО Київ. ун-ту за спец. «Фінанси та кредит»; 2002 – асп-ру Київ. ун-ту за спец. «Економічна історія та історія економічної думки». Із 2002 – асист., із 2007 – доц. каф. екон. теорії Київ. ун-ту. Канд. дис. «Розвиток екон. науки в Київському університеті (ХІХ – початок ХХ ст.)». Викл. дисципліни: «Історія екон. учень», «Основи екон. теорії», «Політична економія», «Екон. історія України». Лауреат Держ. премії в галузі науки і техніки України (2006). Автор 20 наук праць. Осн. праці: Історія економічних учень: Підруч. у 2-х частинах / За ред. В.Д. Базилевича. К., 2006 (розд. 10); Вернигора Л.В. М.М.Цитович – вчений-економіст і громадський діяч // Вісник Київ. ун-ту. Серія: Економіка. Вип. 44. 2000; Передумови становлення і перший етап розвитку екон. науки в Київському ун-ті (до 160-річчя заснування каф. політ. економії та статистики) // Вісник Київ. ун-ту. Серія: Економіка. Вип. 55-57. 2002; Екон. роль держави у висвітленні вчених Київського ун-ту (остання третина ХІХ – поч. ХХ ст.) // Вісник Київ. ун-ту: Серія: Економіка. Вип. 58-59. 2002; О.Ф.Гейсман про суть основного фізіократичного вчення і його значення в історії політ. економії // Теорет. та прикладні питання економіки. Зб. наук. праць. Вип. 1. 2002. А.О. Маслов

Автор: А.О. Маслов

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи