ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Вірченко Володимир Віталійович

19.03.1981

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.

У 2004 закінчив екон. ф-т Київ. ун-ту, магістр за спец. «Екон. теорія»; у 2007 – асп-ру каф. економічної теорії екон. ф-ту Київ. ун-ту без відриву від вир-ва. З 2005 – асист. каф. екон. теорії екон. ф-ту Київ. ун-ту. З 2010 – доц. каф. екон. теорії екон. ф-ту Київ. ун-ту. Канд. дис. «Формування інституційної структури фінанс. ринку в умовах транзитивної економіки» (2007). Викл. дисципліни «Екон. теорія», «Політична економія», «Інтелектуальна власність», «Макроекономіка». Здійснює наук. дослідж. у галузі інституціоналізму, інтелектуальної власності, а також у сфері теорет.-методол. та прикладних аспектів функціонування фінанс. ринку та ринку цінних паперів. Автор 62 наук. і навч.-метод. праць. Осн. праці: Дослідження сутності фінансових ін-тів у контексті нової інституціональної екон. теорії // Вісник Київ. ун-ту серія «Економіка». 2005. №76; Фінанс. Ін-ти та їх роль у суспільно-екон. відтворенні в умовах переходу до ринк. економіки // Формування ринк. відносин в Україні: Зб. наук. праць. К., 2006. Вип. №7; Формалізація зв’язку між рівнем суспільно-екон. розвитку та ефективністю функціонування інституційної структури грошово-кредит. ринку // Вісник Львів. державної фінансової академії серія «Екон. науки». 2006. №11; Обов’язкове медичне страхування як фактор посилення соціальної захищеності населення України // Формування ринк. відносин в Україні: Зб. наук. праць. К., 2006. Вип. №8; Осн. напрями розвитку пенсійної системи в умовах ринк. трансформації економіки України // Наук. записки: Зб. наук. праць. Т., 2006. Вип. №16; Економічна теорія: політекономія: практикум. навч. посібник / За ред. В.Д. Базилевича. К.: Знання, 2010. 494 с. (у співавторстві); Цінні папери: підручник / За ред. В.Д. Базилевича. К.: Знання, 2011. 1094 с. (у співавторстві); Цінні папери: практикум. навч. посібник / За ред. В.Д. Базилевича. К.: Знання, 2013. 791 с. (у співавторстві). А.І.Ігнатюк

Автор: А.І.Ігнатюк

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи