ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Вітренко Андрій Олександрович

23.05.1977

Місце народження: м. Миколаїв.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.

У 2000 закінчив ф-т економіки, менеджменту і права Київського національного торговельно-економічного університету, магістр за спец. «Менеджмент зовнішньо-економічної діяльності»; у 2003 – асп-ру каф. економічної теорії Київського національного торговельно-економічного університету без відриву від вир-ва. З 2004 – асист. каф. екон. теорії екон. ф-ту Київ. ун-ту, з 2012 – доцент каф. екон. теорії екон. ф-ту Київ. ун-ту. Канд. дис. «Ринок рекламних послуг в трансформаційній економіці» (2005). Викладає дисципліни: «Екон. теорія», «Політична економія», «Мікроекономіка», «Інтелектуальна власність», «створення та комерціалізація інтелектуальної власності». Здійснює наук. дослідж. у галузі теорії реклами, а також у сфері теорет.-методол. та прикладних аспектів функціонування ринку рекламних послуг. Автор 25 наук. і навч.-метод. праць. Осн. праці: Товар та товарність на ринку рекламних послуг. Актуальні проблеми економіки.-2003-№10 (28); Принципи взаємодії суб’єктно-інфраструктурних складових ринку рекламних послуг. Вісник КНТЕУ. 2003. №4; Процеси глобалізації світового ринку рекламних послуг та їх вплив на розвиток національного ринку реклами України // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Серія: Економіка. 2011. №123; Необхідність рекламної діяльності банківських установ в умовах кризових явищ в економіці України // Банківська справа. 2012. №3 (105); Еволюція процесу теоретичного усвідомлення сутності реклами різними економічними школами та особливості їх поглядів // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Серія: Економіка. 2012. №142. 

Автор: В.Д.Базилевич

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи