ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Залєвська-Шишак Анна Дмитрівна

20.12.1979

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.

У 2002 закінчила ф-т економіки і управління Київ. національного економічного університету, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Менеджмент організацій» та здобула кваліфікацію магістра з державного управління економікою. 2003-2006 – асп. каф. економічної теорії екон. ф-ту Київ. ун-ту. З 2006 – асист. каф. економічної теорії економічного факультету екон. ф-ту Київ. ун-ту. Канд. дис. «Державна власність у трансформаційній економіці» (2008). З 2010 р. – Вчений секретар спец. Вченої ради Д 26.001.13 Київ. ун-ту. Викл. дисципліни «Економічна теорія», «Економіка України в сучасних умовах», «Іпотечний ринок», «Політична економія», «Аграрна економіка». Осн. напрями наук. діяльності: державна власність, державний сектор, іпотечний ринок, іпотечне кредитування в трансформаційній економіці. Автор 25 наукових та навчально-методичних праць. Брала участь у 12 міжн. та всеукр. наук. і науково-практ. конф. та круглих столах. Осн. праці: Необхідність та напрями державного регулювання підвищення конкурентоспроможності економіки України // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. 2003. Вип. 2; Методи оцінки і управління конкурентоспроможністю підприємств. // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. – 2003. – Випуск 3; Трансформація державної власності: причини і тенденції // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. – 2005. – Вип. 1; Особливості процесу роздержавлення та приватизації в умовах трансформаційної економіки // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2005. – № 5; Механізм відносин власності в Україні як основа трансформації державної власності // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. – 2006. – Вип. 2; Концесійні форми управління державною власністю в Україні // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Серія: Економіка. 2006. Вип. 83; Трансформація економіки України в контексті відносин власності // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Серія: Економіка. 2006. Вип. 89; Роль держави в інвестиційному капіталі // Світ фінансів: науковий вісник Тернопільської академії. 2006. Вип. 4 (9); Роль державної власності на етапі реформування економіки України // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Серія: Економіка. 2011. Вип. 128; Концесійний механізм управління державною власністю в процесі модернізації економіки України // Економіка ринкових відносин. 2012. № 10; Інституційне забезпечення підприємницької діяльності в умовах трансформації відносин власності в Україні // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Серія: Економіка. 2013. № 148. 

Автор: В.Д.Базилевич

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи