ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Економічний факультет Економічний факультет

Алексєєв Анатолій Арсенійович

 • Останні зміни:
22.03.1936- 14.06.2006

Місце народження: м. Уфа, Росія.
Науковий ступінь: доктор технічних наук.
Наукове звання: професор.
1958 закінчив мех.-мат. ф-т Київ. ун-ту. 1994-2006 – проф. каф. економічної кібернетики екон. ф-ту ун-ту. Докт. дис. 1992 – «Математические методы в АСПР».

Читати далі >Андреюк Наталія Вікторівна

 • Останні зміни:
21.04.1961

Місце народження: м. Макарів, Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила екон. ф-т Київ. ун-ту (1983). Канд. дис. «Реформування споживчої кооперації України в перехідний період» (1997). У Київ. ун-ті: з 2002 доц. каф. теорет. та прикладної економіки (з 2012 р. переймен. на каф. економіки підприємства). 

Читати далі >Анісімова Людмила Анатоліївна

 • Останні зміни:
23.06.1973

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила екон. ф-т (1995), асп-ру ф-ту кібернетики Київ. ун-ту (1998). Із 1998 – асист., 2005 – доц. каф. менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності ун-ту. Канд. дис. «Моделювання еколого-екон. взаємодій за допомогою мереж Петрі» (2003). 

Читати далі >Антонова Марина Юріївна

 • Останні зміни:
31.12.1984

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Остання займана посада: асистент.
У 2007 році закінчила Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка за спеціальністю «Мова і література (англійська, французька)» та здобула кваліфікацію магістра філології, викладача-дослідника англ. та франц. мов і зарубіжн. літ-ри, перекладача з англ. та франц. мов. У Київ. ун-ті: 2007 р. – асистент каф. англ. мови природнич. ф-тів ІФ, з 2012 – асистент каф. ін. мов екон. ф-ту.

Читати далі >Антонович Афіноген Якович

 • Останні зміни:
01.01.1848- 01.01.1917

Місце народження: Волинська губ. .
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор.
У 1873 закінчив юр. ф-т Ун-ту св. Володимира. Працював доц. (з 1873), проф. (з 1879) каф. політ. економії, статистики та правознавства в Ін-ті с.-г. та лісництва в Новій Олександрії. Із 1880 – чл. правління ін-ту. 1882 – доц. каф. поліцейського права юр. ф-ту, 1883 – проф. каф. політ. економії та статистики Ун-ту св. Володимира; читає політекономію на Вищих жіночих курсах. Магіст. дис. « еория ценностей: критико-экономическое исследование» (1877). Докт. дис. «Теория бумажноденежного обращения и государственные кредитные билеты» (1883).

Читати далі >Антонюк Михайло Федорович

 • Останні зміни:
12.11.1948

Місце народження: с. Здомишель Ратнів. р-ну Волин. обл..
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив екон. ф-т (1975), за спец. «Економіст, викладач політ. економії»; асп-ру Київ. ун-ту (1978). Працював в Запоріз. індустріальному ін-ті (1979-87), в т. ч. зав. каф. політ. економії. 1992-93 проректор з адм.-госп. роботи; 1994-96 – проректор з навч. роботи. 1992-93 – доц. каф. екон. теорії та управління нар. госп.; 1994 – доц. каф. економіки природн. ф-тів екон. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Баженова Олена Володимирівна

 • Останні зміни:
28.11.1979

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
В 2002 закінчила екон. ф-т, у 2005 – асп-ру екон. ф-ту Київ. ун-ту. З 2005 – асист. каф. економічної кібернетики екон. ф-ту, З 2007 – в.о. відп. за міжн. співроб-во на екон. ф-ті Київ. ун-ту.

Читати далі >Базилевич Віктор Дмитрович

 • Останні зміни:
28.05.1949

Місце народження: м. Кіровськ Луган. обл..
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор, чл.-кор. НАН України.
У 1968 закінчив Дніпропетр. хім.-мех. технікум, 1976 – екон. ф-т Київ. ун-ту. Асист.(1978-83), доц. (1983-85) каф. політ. економії екон. ф-ту Київ. ун-ту. Проректор з навч. роб. (1985-98), проректор з наук. роб., зав. каф. екон. теорії (1998-2002) КНТЕУ. 2002-03 – проф. каф. економічної теорії, 2003-08 –декан екон. ф-ту, зав. каф. екон. теорії, 2008 – проректор з наук.-пед. роботи, 2008 – декан екон. ф-ту, зав. каф. екон. теорії Київ. ун-ту.

Читати далі >Базилевич Катерина Степанівна

 • Останні зміни:
08.02.1950

Місце народження: с. Іваньки Черкас. обл..
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила екон. ф-т Київ. ун-ту (1978). Канд. дис. «Отношения социалистического процесса производства и их структура (вопросы теории и методологии)» (1981). У Київ. ун-ті: з 1994 доц. каф. політ. економії екон. ф-ту, з 2002 по 2013 доц. кафедри теоретичної та прикладної економіки кафедри економіки (з 2012 р. переймен. на каф. економіки підприємства).

Читати далі >Балан Валерій Григорович

 • Останні зміни:
06.11.1962

Місце народження: с. Озерна Білоцерків. р-ну Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
У 1985 – закінчив мех.-мат. ф-т, у 1989 – асп-ру (каф. механіки суцільних середовищ (МСС), у 1998 – екон. ф-т Київ. ун-ту. У 1988-98 – працював на підготовчому відділ. та на мех.-мат. ф-ті Київ. ун-ту доц. каф. природн. дисциплін та механіки суцільних середовищ; з 1999 – доц. каф. менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності екон. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Баластрик Лариса Олександрівна

 • Останні зміни:
17.11.1956

Місце народження: с. Новоархангельське, Новоарханг. р-ну, Кіровогр. обл..
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила фіз.-мат. ф-т Запоріз. держ. пед. ін-ту, за спец. «Математика»(1978); екон. ф-т за спец. «Політична економія» (1985); асп-ру екон. ф-ту Київ. ун-ту (1991). У 1978-80 працювала вчителем у сш Запоріз. обл.; 1980-85 – старш. інженер НДС Запоріз. Держ. пед. ін-ту; 1985-88 – асист. каф. політ. економії Запоріз. машинобудівного ін-ту ім. Чубаря; 1994-2003 – доц. каф. екон. теорії КНТЕУ; 2003-04 – проф. каф. економіки Європ. ун-ту; 2004 – доц. каф. екон. теорії екон. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Баюра Дмитро Олександрович

 • Останні зміни:
02.10.1969

Місце народження: м. Свердловськ, Росія.
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив географ. ф-т Київ. ун-ту (1992), асп-ру Ін-ту садівництва Укр. Акад. аграрних наук, відділу економіки (1995). З 2000 – асист., доц., проф. каф. теорет. та прикладної економіки екон. ф-ту Київ. ун-ту (з 2012 р. переймен. на каф. економіки підприємства).

Читати далі >Безсмертний Віктор Леонтійович

 • Останні зміни:
15.05.1935

Місце народження: с. Ворзель, Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
У 1958 закінчив КПІ, 1963 – Київ. ун-т, спец. «Економіст, викладач політ. економії», 1968 – асп-ру каф. політ. економії екон. ф-ту Київ. ун-ту. У 1963-66 – старш. лаборант каб. політ. економії, 1969–75 – в.о. доц. каф. політ. економії, з1973 – старш. викл. каф. політ. економії екон. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Бердар Маргарита Михайлівна

 • Останні зміни:
28.11.1965

Місце народження: с. Руське-Поле, Тячівський р-н, Закарпатська обл..
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
1988 – закінчила екон. ф-т Ужгород. держ. у-т. 2004– доц. кафедри обліку і аудиту ЗДУ, 2007 – доцент кафедри економіки КНТ, 2008– доц. каф. теоретичної та прикладної економіки, з 2009 – доц. каф. підприємництва екон. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Білімович Олександр Дмитрович

 • Останні зміни:
01.01.1876- 01.01.1963

Місце народження: м. Житомир.
Науковий ступінь: доктор політичної економії і статистики.
Наукове звання: професор.
У 1900 – закінч. юрид. ф-т Київ. ун-ту з золотою медаллю, 1909 – магіст. дис., 1915 – докт. дис. У 1907-18 – приват-доц. політ. економії і статистики, екстраордин. проф., ордин. проф. Київ. ун-ту, викл. в ун-ті політекономію, очолював каф. політ. економії і статистики. В 1920 – емігрував до Югославії.

Читати далі >Білорус Тетяна Валеріївна

 • Останні зміни:
02.12.1975

Місце народження: м. Коростень Житомир. обл..
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила інж.-екон. ф-т КНУТД (1999). У 1999 – 2005 – асист. каф. менеджменту КНУТД. Із 2005 – асист., з 2008 – доц. каф. менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності Київ. ун-ту.

Читати далі >Білявський Георгій Олексійович

 • Останні зміни:
20.10.1935

Місце народження: с. Новосілки Радомишльського р-ну Житомир. обл..
Науковий ступінь: доктор геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1957 геологічний ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті 1985-98: 1985-91 доцент. загальної та історичної геології каф. геол. ф-ту, професор. географічного (1991-95) та економічного (1995-98) ф-тів.

Читати далі >Богуславський Олександр Володимирович

 • Останні зміни:
16.11.1978

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
У 2001 – закінч. екон. ф-т, в 2005 – асп-ру каф. екон. теорії Київ. ун-ту. Канд. дис. «Перехідна економіка: суть, суперечності та тенденції розвитку» (2006). 2001-02 – асист. каф. екон. теорії екон. ф-ту Київ. нац. торг.-екон. ун-ту, з 2005 – асист. каф. теоретичної та прикладної економіки Київ. ун-ту, з 2009 – ас. каф. підприємництва екон. ф-ту Київ. ун-ту, з 2010 – доц. каф. підприємництва екон. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Бодров Володимир Григорович

 • Останні зміни:
20.01.1952

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив екон. ф-т, (1974), асп-ру (1977), докт-ру (1991) екон. ф-ту Київ. ун-ту. У 1977-85 – асист., у 1985-96 – доц. каф. політ. економії екон. ф-ту Київ, ун-ту, 1996-98 – проф. каф. економ, теорії та управління нар. госп. З 1998 – проф. каф. економіки і фінансів Нац. академії держ. управління при Президентові України (НАДУ), 1999 – зав. каф. екон. теорії та іст. економіки НАДУ, 2011 – зав. Каф. Управління нац. госп-вом НАДУ. З 2003 – проф. каф. екон. теорії екон. ф-ту Київ. ун.-ту (за сумісн.).

Читати далі >Бойко Євгенія Миколаївна

 • Останні зміни:
20.01.1975

Місце народження: м. Івано-Франківськ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
У 1997 – закінчила екон. ф-т, 2000 – асп-ру каф. фінансів, грошового обігу та кредиту Київ. ун-ту. Працювала в ун-ті на посаді асист. (2001–06).

Читати далі >Бойко Катерина Валентинівна

 • Останні зміни:
07.12.1984

Місце народження: м. Рівне.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Закінчила Київ. ун-т (2007), асп-ру (2010) Київ. ун-ту. З 2011 – на посаді асист. каф. обліку та аудиту Київ. ун-ту.

Читати далі >Бондарєв Степан Ілліч

 • Останні зміни:
28.02.1899

Місце народження: с. Ніколина балка Петров. р-ну, Ставропол. краю, Росія.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
1930 закінчив КІНГ, 1933 асп-ру при НДІ економіки АН УРСР. 1930 доц. каф. політ. економії КПІ. 1931-32 проф., зав. спец. каф. Київ. транспорт. Ін-ту. 1932-33 проф., зав. каф. економіки Ін-ту соц. виховання, 1933-34 проф., зав. екон. каф. КДПІ та спец каф. КІНГ, 1933-37 проф, зав. каф. політ. економії КДПІ, 1939-41 доц. каф. марксизму-ленінізму в гідромеліоративному ін-ті, 1941-43 викл. Чкалівського кулеметного уч-ща, зав. каф. політ. економії, декан парт. відділення Респ. Артилерійської Школи (м. Київ). 1952-59 доц. каф. політ. економії Київ. ун-ту.

Читати далі >Боринець Станіслав Якович

 • Останні зміни:
06.04.1945

Місце народження: с. Лосинець, Старосамбір. р-н, Львів. обл..
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: професор.
1972 – закінчив екон. ф-т Київ. ун-т. 1973 – працює в ун-ті на посадах: асист., старш. викл., доц., проф.; одночасно: заст. декана, декан по роботі з інозем. студентами, заст. дир. Ін-ту міжн. відносин, дир. Центру підготовки інозем. громадян.

Читати далі >Борисенко Олександра Анатоліївна

 • Останні зміни:
14.08.1975

Місце народження: м. Львів.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1997 закінч. відділ. рос. філол., 1999 – відділ. англ. філол. філол. ф-ту ЛДУ. У Київ. ун-ті з 2006 – доц. каф. англ. мови природнич. ф-тів І.Ф; з 1.02.2013 – в.о. зав. каф. іноз. мов екон. ф-ту.

Читати далі >Браславський Йосип Мойсейович

 • Останні зміни:
13.06.1894

Місце народження: м. Миколаїв, тепер Миколаїв. обл..
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор.
1913 -17 – навчався на екон. ф-ті Петроград. Політехнікуму, через революційні події продовжив навчання в Одес. Політехнікумі (1921). 1944 – старш. викл. Київ ун-ту. 1954 – доц. каф. економіки та планування нар. госп.

Читати далі >Букіна Віра Миколаївна

 • Останні зміни:
02.04.1953

Місце народження: м. Київ.
Закінч. ф-т кібернетики (1975), асп-ру ф-ту кібернетики Київ. ун-ту (1979). З 1975 – інженер, мол. наук. співроб., наук. співроб. в НДЧ ун-ту на каф. екон. кібернетики. З 1989 – старш. наук. співроб каф. екон. теорії та госп. практики екон. ф-ту ун-ту, у 1994-98 – доц. каф. інновац. менеджменту та підприємництва.

Читати далі >Букшпун Ілля Давидович

 • Останні зміни:
01.01.1905

Місце народження: м. Чигирин, тепер Черкас. обл..
Науковий ступінь: кандидат технічних наук.
Наукове звання: доцент.
1927 закінчив КПІ. 1956-64 доц. каф. економіки і планування нар. госп. Київ. ун-ту.

Читати далі >Булгаков Сергій Миколайович

 • Останні зміни:
17.06.1871- 13.07.1944

Місце народження: м. Лівни, тепер Орлов. обл., Росія.
Науковий ступінь: доктор політичної економії, доктор церковної історії.
Наукове звання: професор.
Закінчив юрид. ф-т Моск. ун-ту (1894). 1901 – ордин. проф. політ. економії КПІ. З 1903 – приват-доц. Київ. ун-ту, де читав курси «Критичний вступ до екон. науки з бесідами» (1903-04) та «Критичний вступ до політ. економії» (1904-05). 1906-10 – проф. Моск. комерц. ін-ту, з 1917 – Моск. ун-ту. 1918 – стає православним священиком, від’їздить до Криму. 1922 – насильно висланий рад. урядом за кордон. 1923-25 – проф. церковного права на Рос. юрид. ф-ті в Празі, 1925-44 – проф. догматики, декан в Православному Богословському ін-ті в Парижі.

Читати далі >Булкот Оксана Вікторівна

 • Останні зміни:
11.08.1981

Місце народження: смт Калинівка Бров. р-ну. Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
У 2004 закінчила екон. ф-т, 2010 асп-ру екон. ф-ту Київ. ун-ту. З 2007 – асист. каф. міжнародної економіки Київ. ун-ту.

Читати далі >Бунге Микола Християнович

 • Останні зміни:
11.11.1823- 03.06.1895

Місце народження: м. Київ .
Науковий ступінь: доктор політичних наук.
Наукове звання: професор.
1845 закінчив юрид. ф-т Ун-ту св. Володимира, того ж року призначений викл. права юрид. ліцею кн. Безбородька у м. Ніжині. 1850 переведений до Ун-ту св. Володимира – ад’юнктом каф. політ. економії і статистики істор.-філол. ф-ту. У 1863-69 – проф. політ. економії і статистики, 1869-77 – проф. поліц. права юрид. ф-ту. У 1859-62, 1871-75 і 1878-80 – ректор Київ. ун-ту.

Читати далі >Буряк Валентин Іванович

 • Останні зміни:
29.11.1939

Місце народження: с. Майданець, Тальнів. р-н, Черкас. обл..
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
У 1963 – закінчив екон. відділенн. юр.-екон. ф-ту, у 1968 – асп-ру каф. політ. економії природн. ф-тів Київ. ун-ту. 1968-79 – в.о. доц., старш. викл. каф. політ. економії природн. ф-тів Київ. ун-ту.

Читати далі >Бутенко Наталія Василівна

 • Останні зміни:
16.01.1975

Місце народження: м. Тетіїв, Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила екон. ф-т Укр. Держ. ун-ту харчових технологій (1997).З 1997 – в асп-рі каф. менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності Київ. ун-ту. З 2000 – асист., з 2004 – доц. каф. інновац. менеджменту та підприємництва екон. ф-ту Київ. ун-ту. З 2007 – заст. декана екон. ф-ту з вих. роботи, чл. Вчен. ради екон. ф-ту.

Читати далі >Буян Іван Васильович

 • Останні зміни:
10.02.1932

Місце народження: с. Гурівка, Долин. р-н, Кіровогр. обл..
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор.
1954 закінчив Львів. торг.-екон. ін-т. по спец. «Економіка торгівлі». 1962 – асп-ру каф. політ. економії гуманіт. ф-тів Київ. ун-ту. Працював викл. політ. економії у Кіровогр. кооперат. технікумі. 1968-70 – доц. каф. політ. економії гуманіт. ф-тів Київ. ун-ту.

Читати далі >Варналій Захарій Степанович

 • Останні зміни:
21.02.1955

Місце народження: с. Крива Балка, Саратськ. р-ну, Одес. обл..
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив екон. ф-т (1980), докт-ру (1998) Київ. ун-ту. Доц. каф. інноваційного менеджменту та підприємництва Київ. ун-ту (1992-94). У 1994-96 – гол. консультант – кер. групи забезпечення діяльності радника Президента України при Адміністрації Президента України., з 1998 – доц., 1999 – проф. каф. економічної теорії Київ. ун-ту.

Читати далі >Василик Остап Дмитрович

 • Останні зміни:
01.07.1938- 29.12.2004

Місце народження: с.Сороки, Бучацького р-ну, Терноп. обл..
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор.
1965 – закінч. фінанс.-екон. ф-т КІНГ. 1968-84 – асп., викл., доц. каф. фінансів, КІНГ.1984-92 – зав. відділом Мін. фін. України. 1994-98 – наук. консультант Президента України з питань фінанс. політики. 1997 – присвоєно вчен. звання проф. 1992-2003 – зав. каф. фінансів, грошового обігу та кредиту Київ. ун-ту.

Читати далі >
Персоналії 1 — 35 з 369
Початок | Поперед. | 1 2 3 4 5 | Наст. | Кінець Всі

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи