ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Васильєва Рима Христофорівна

 • Останні зміни:
10.05.1928

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчила іст. ф-т, асп-ру Київ. ун-ту в 1951. 1958-96 – асист., доц., проф. каф. економічної теорії екон. фак-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Васильченко Зоя Миколаївна

 • Останні зміни:
11.09.1961

Місце народження: м. Вінниця.
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор.
В 1983 закінчила ф-т кібернетики, в 1994 – асп-ру, в 2006 – докт-ру Київ. ун-ту. З 1987 – інж.-математик ІОЦ; 1994-98 – асист.; з 1998 – доц., з 2007 – проф каф. фінансів, грошового обігу та кредиту, з 2009 – проф. каф. банківської справи Київ. ун-ту.

Читати далі >Васін Сергій Анатолійович

 • Останні зміни:
26.11.1957

Місце народження: невідомо.
В ранньому дитинстві втратив зір. 1981 закінчив екон. ф-т, 1984 – асп-ру Київ. ун-ту. 1985-94 працював мол. наук. співроб., наук. співроб. лаб. соц-екон. проблем зарубіж. країн екон. ф-ту Київ. ун-ту. З 1994 – дир. Навч.-інформ. комп’ютерного центру Укр. тов-ва сліпих.

Читати далі >Вергун Людмила Іванівна

 • Останні зміни:
25.08.1952

Місце народження: с. ІІ Бірки, Олександрів. р-н, Кіровогр. обл.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила: у 1974 екон. ф-т Київ. ун-ту, у 1986 – асп-ру Київ. ун-ту. В 1975-79 – працювала у ЦСУ при РМ УРСР, в 1979-84 викл. політ. економії у Київ. радіомеханічному технікумі, у 1986-92 – асист., старш. викл., доц. каф. сусп. наук Укр. ІПК керівних кадрів освіти. З 1993 – доц. каф. теорет. та прикл. економіки екон. ф-ту Київ. ун-ту (з 2012 р. переймен. на каф. економіки підприємства).

Читати далі >Вернадський Іван Васильович

 • Останні зміни:
14.05.1821- 15.03.1884

Місце народження: м. Київ .
Науковий ступінь: доктор історичних наук, політичної економії та статистики.
1837 – вступив до Київ. ун-ту. 1841 – закінчив філос. ф-т Ун-ту св. Володимира зі ступенем канд. філософії.

Читати далі >Вернигора Людмила Володимирівна

 • Останні зміни:
25.03.1975

Місце народження: м. Тараща Київ. обл.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
У 1998 – закінчила геол. ф-т Київ. ун-ту за спец. «Інженер-гідрогеолог»; у 1999 – екон. ф-т ІПО Київ. ун-ту за спец. «Фінанси та кредит»; 2002 – асп-ру Київ. ун-ту за спец. «Економічна історія та історія економічної думки». Із 2002 – асист., із 2007 – доц. каф. екон. теорії Київ. ун-ту.

Читати далі >Версаль Наталія Іванівна

 • Останні зміни:
01.10.1975

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
У 1998 – закінчила екон. ф-т Київ. ун-ту. Із 2002 – асист., з 2006 – доц. каф. фінансів, грошового обігу та кредиту, з 2009 – доц. каф. банківської справи Київ. ун-ту.

Читати далі >Ветчинов Іван Антонович

 • Останні зміни:
14.03.1928

Місце народження: с. Банищи Льгів. р-н, Курська обл., Росія.
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив Львів. торг.-екон. ін-т (1950), асп-ру Саратов. екон. ін-ту (1954). Працював викл. політ. економії у вузах Саратова і Новосибірська (Росія).1960 – 72 – старш. наук. співроб., зав. відділеням, заст. дир. з наук. роботи Укр. НДІ торгівлі.1972-2000 – проф. ІПО та каф. економіки природн. ф-тів, з 1998 – каф. теоретичної та прикладної економіки Київ. ун-ту. 1980-82 – радник Мін-ва вищої освіти респ. Куба.

Читати далі >Вірченко Володимир Віталійович

 • Останні зміни:
19.03.1981

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
У 2004 закінчив екон. ф-т Київ. ун-ту, магістр за спец. «Екон. теорія»; у 2007 – асп-ру каф. економічної теорії екон. ф-ту Київ. ун-ту без відриву від вир-ва. З 2005 – асист. каф. екон. теорії екон. ф-ту Київ. ун-ту. З 2010 – доц. каф. екон. теорії екон. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Вітренко Андрій Олександрович

 • Останні зміни:
23.05.1977

Місце народження: м. Миколаїв.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
У 2000 закінчив ф-т економіки, менеджменту і права Київського національного торговельно-економічного університету, магістр за спец. «Менеджмент зовнішньо-економічної діяльності»; у 2003 – асп-ру каф. економічної теорії Київського національного торговельно-економічного університету без відриву від вир-ва. З 2004 – асист. каф. екон. теорії екон. ф-ту Київ. ун-ту, з 2012 – доцент каф. екон. теорії екон. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Влезько Володимир Миколайович

 • Останні зміни:
28.12.1927

Місце народження: хутір Сердюки Брюховец. р-ну Краснодар. краю, Росія.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив екон. ф-т Київ. ун-ту (1956), асп-ру Ін-ту економіки АН УРСР (1964). 1967-92 – старш. виклад., доц. каф. економіки нар. госп. Київ. ун-ту. 1992-93 – доц. каф. інноваційного менеджменту та підприємництва Київ. ун-ту.

Читати далі >Волохова Людмила Федорівна

 • Останні зміни:
17.06.1954

Місце народження: с. Рогозів Бориспіл. р-н Київ. обл.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
1976 – закінчила КІНГ, 1983 – асп-ру КІНГ. Працювала виклад. екон. дисциплін у Київ. радіомеханічному технікумі. 1987-89 – старш. виклад. КТЕІ. З 1989 – доц. каф. обліку та аудиту, з 2009 – доц. каф. статистики та демографії екон. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Воротіна Людмила Іванівна

 • Останні зміни:
07.11.1935

Місце народження: м. Нільванд, Калай-Хумб. р-н, Таджикистан.
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор, акад. Академії екон. наук України.
1958 – закінчила екон. ф-т Київ. ун-ту. 1967-2003 – асп., доц., проф., зав. каф. управління та економіки п-ва, гол. наук. співроб. на екон. ф-ті Київ. ун-ту.

Читати далі >Гайдаєнко Євген Олександрович

 • Останні зміни:
26.11.1935

Місце народження: с. Рахів, Макарів. р-н, Київ. обл.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
1959 – закінчив екон. ф-т, 1964 – асп-ру каф. політ. економії природн. ф-ту Київ. ун-ту. 1967-75 – доц. каф. політ. економії природн. ф-ту ун-ту.

Читати далі >Гайдай Тетяна Вікторівна

 • Останні зміни:
12.07.1957

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
1979 – закінчила екон. ф-т Київ. ун-ту, 1982 – асп-ру КІНГ. 1996 – доц. каф. екон. теорії екон. фак-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Гайдуцький Андрій Павлович

 • Останні зміни:
26.11.1980

Місце народження: смт. Вороновиця Вінниц. р-ну, Вінниц. обл.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
2003 – закінчив Ін-т міжн. відносин Київ. ун-ту, 2004 – Бізнес-школу при Корейському ін-ті розвитку економіки (м. Сеул, Корея). З 2004 – асист. каф. міжнародної економіки екон. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Гак Дмитро Васильович

 • Останні зміни:
07.11.1904

Місце народження: смт. Ромодан, Полтав. обл.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
1934 – закінчив машинобудівний ф-т Харків. інж.-екон. ін-ту, спец. «Інженер-економіст». 1935-38 – асист., 1938-40 – наук. співроб. Ін-ту економіки АН УРСР. 1940 – канд. дис.1944 – вчен. секретар комісії АН УРСР. 1948-49 – доц. каф. політ. економії Київ. ун-ту.

Читати далі >Галицька Елеонора Вікторівна

 • Останні зміни:
09.05.1948

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
У 1972 закінчила КІНГ. Стаж пед. роботи майже 30 р. З 1993 – доц. каф. обліку та аудиту Київ. ун-ту.

Читати далі >Гальчинський Анатолій Степанович

 • Останні зміни:
03.11.1935

Місце народження: м. Богуслав Київ. обл.
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор.
1964 – закінчив екон. ф-т Київ. ун-ту. 1964-70 – секретар, 2-й секретар Миронів. райкому КПУ. 1970-75 – лектор, заст. зав. відділом, зав. відділом Київ. обкому КПУ. 1975-91 – зав. каф. Київ. держ. пед. ін-ту іноз. мов, зав. каф. Міжн. ін-ту ринк. відносин та підприємництва, зав. від. Ін-ту світової економіки та міжн. відносин. 1991-93 – зав. каф. грошей і валютних відносин Київ. ун-ту.

Читати далі >Гасанов Сергій Станіславович

 • Останні зміни:
01.08.1954

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
1976 закінчив екон. ф-т, 1979 асп-ру Київ. ун-ту. 1979-80 старш. інженер, 1980-84 асист., 1984-2003 доц. каф. політ. економії екон. ф-ту, заст. зав. каф. з наук.-дослід. роботи, наук. кер. НДЛ проблем перехідної економіки.

Читати далі >Гацька Людмила Павлівна

 • Останні зміни:
01.05.1964

Місце народження: с. Нуйно Камінь-Кашир. р-ну, Волин. обл.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила екон. ф-т Київ. ун-ту з відзнакою в 1986. Канд. дис. «Реалізація колективних економічних інтересів у міжнародній сфері» (1996). 1997- старш. викл., доц., 2000-2008 – зав. каф. податкового менеджменту Нац. ун-ту держ. податкової служби України; 2008-09 – доц. каф. менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності Київ. Ун-ту; з 2009 – доц. каф. екологічного менеджменту та підпр-ва Київ. ун-ту.

Читати далі >Герасименко Олег Миколайович

 • Останні зміни:
17.04.1960

Місце народження: с. Рівне Генічес. р-ну Херсон. обл.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
1982 закінчив ф-т кібернетики, 1983-87 – асп-ру ф-ту кібернетики Київ. ун-ту. 1989 – канд. дис. 1982–84 – інженер відділу мат. методів в економіці НДЧ ун-ту, 1984-90 – асист. каф. економічної кібернетики ун-ту, 1990-1993 – доц. каф. екон. кібернетики ун-ту.

Читати далі >Герасименко Сергій Сергійович

 • Останні зміни:
02.04.1948

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор.
У 1970 закінчив КІНГ, у 1972 вступив до асп-ри КІНГ. У 1970-72 працював у ЦСУ УРСР; у 1976-2000 у КІНГ (КНЕУ) на посадах: старш. виклад., доц., проф., зав. каф.;. з 2000 – проф. каф. обліку та аудиту Київ. ун-ту.

Читати далі >Глазунова Ольга Володимирівна

 • Останні зміни:
04.11.1985

Місце народження: м. Чернігів.
Закінчила економ ф-т КНУ ім. Т. Шевченка (2009). З 2009 – в асп-рі каф. міжнародної економіки КНУ ім. Т. Шевченка. З 2012 – асистент каф. міжнародної економіки.

Читати далі >Голобородько Олексій Никонович

 • Останні зміни:
01.01.1912

Місце народження: с. Сушківка, тепер Бабанс. р-н, Черкас. обл. .
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
1934 – закінчив Уман. пед. технікум. 1953-58 – доц. каф. політ. економії, 1955-57 – декан екон. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Голованенко Микола Васильович

 • Останні зміни:
08.04.1974

Місце народження: м. Луганськ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
У 1996 закінчив екон. ф-т, 2000 – асп-ру каф. управл. та економіки підпр-ва екон. ф-ту Київ. ун-ту. З 1997 – асист., доц. каф. теорет. та прикладної економіки екон. ф-ту Київ. ун-ту (з 2012 р. переймен. на каф. економіки підприємства).

Читати далі >Головко Віктор Іванович

 • Останні зміни:
01.01.1949

Місце народження: м. Черкаси.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив ф-т кібернетики Київ. ун-ту, (1976). З 1987 – доц. каф. економічної кібернетики, з 1993 – доц. каф. обліку та аудиту ун-ту. Впродовж 8 р. в. о. заст. декана екон. ф-ту.

Читати далі >Голубнича Галина Петрівна

 • Останні зміни:
29.04.1954

Місце народження: м. Амвросіївка Донецьк. обл.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила Донец. держ. ун-т (1975), асп-ру Моск. Фінанс. академії (1983). З 2002 на посаді доц. каф. обліку та аудиту Київ. ун-ту.

Читати далі >Гончар Ігор Анатолійович

 • Останні зміни:
20.07.1978

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
У 2000 році закінчив обліково-економічний факультет Київського національного економічного університету за спеціальністю «Економічна статистика», з 2000 року аспірант кафедри статистики.  З 2010 року працює на посаді доцента кафедри статистики та демографії.

Читати далі >Гончаренко Наталія Володимирівна

 • Останні зміни:
16.09.1983

Місце народження: с. Микуличі Бородянського району Київської області.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
2006 – закінчила економічний факультет Українського університету економіки і фінансів, 2009 – аспірантуру економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2009 – асистент українсько-німецької кафедри екологічного менеджменту та підприємництва Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Читати далі >Гончаренко Олександр Іванович

 • Останні зміни:
01.07.1936

Місце народження: с. Мініно, Радомишл. р-н, Житомир. обл.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
У 1960 закінчив Житомир. с-г ін-т, у 1966 – ВПШ ЦК Компартії України, у 1972 – асп-ру Академії сусп. наук при ЦК КПРС. 1972 – захистив канд. дис. 1975–80 – старш. викл. каф. парт. будівництва ВПШ ЦК Компартії України.1978–1987 – декан відділення парт. та рад. працівників ВПШ ЦК Компартії України. 1992 –94 – доц. каф. гуманіт. дисциплін ІМВ.1994–98 – доц. каф. екон. теорії та госп. практики екон. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Гончарова Ольга Миколаївна

 • Останні зміни:
03.01.1980

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
2001 закінчила з відзнак. магістратуру екон. ф-ту Київ. нац. універ. ім. Т.Г. Шевченка за спец. «Економіка підприємства». 2002-2005 – асп-ра екон. ф-ту Київ. нац. універ. ім. Т.Г. Шевченка. З 2007 – асист., доц. каф. теорет. та прикл. економіки (з 2012 р. переймен. на каф. економіки підприємства).

Читати далі >Горбась Ірина Миколаївна

 • Останні зміни:
25.10.1980

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: магістр економічних наук.
Закінчила екон. ф-т у 2004, у 2008 – асп-ру каф. менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності Київ. ун-ту. З 2006 – асист. каф. менеджменту інновац. та інвест. діяльності Київ. ун-ту.

Читати далі >Горобей Андрій Іванович

 • Останні зміни:
01.10.1903

Місце народження: с. Дідовщина, Лучинська вол., Сквирський уїзд, Київська губ., тепер, с. Дідовщина, Фастівський р-н, Київ. обл.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
1929 – закінчив Харків. ІНО за спец. «Викладач соціально-економічних дисципліни в середніх школах». 1950-54 – старш. викл. Київ. ун-ту. 1952 – доц. каф. політ. економії Київ. ун-ту.

Читати далі >Горянський Володимир Федорович

 • Останні зміни:
28.07.1926

Місце народження: с. Красний Колядин, Талалаїв. р-н, Чернігів. обл.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
1954 – закінчив агролісомеліоративний технікум, м. Ромни, 1960 – НДІ економіки і організації с.-г. ім. О. Г. Шліхтера, 1968 – асп-ру НДІ економіки і організації с.-г. ім. О. Г. Шліхтера. 1973-75 – старш. виклад., доц. каф. економіки нар. госп-ва. Київ. ун-ту, 1975-99 – доц. каф. управл. та економіки п-ва Київ. ун-ту.

Читати далі >
Персоналії 36 — 70 з 369
Початок | Поперед. | 1 2 3 4 5 | Наст. | Кінець Всі

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи