ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Гражевська Надія Іванівна

 • Останні зміни:
25.01.1962

Місце народження: с. Княжичі Бровар. р-ну, Київ. обл.
Закінчила екон. ф-т Київ. ун-ту за спец. «Політична економія» (1984). 1993 – зав. каб. політ. економії, з 2002 – доц. каф. екон. теорії, з 2011 – проф. каф. екон. теорії. екон. ф-ту Київ. ун-ту. екон. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Гребньов Микола Анатолійович

 • Останні зміни:
01.01.1946

Місце народження: с. Смиловка, Шереметьєв. р-н, Росія.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
1973 – закінчив екон. ф-т, 1977 – асп-ру Київ. ун-ту. 1978-90 – працював на каф. політ. економії екон. ф-ту. Київ. ун-ту.

Читати далі >Гриненко Іван Олексійович

 • Останні зміни:
09.06.1929- 19.01.2001

Місце народження: с. Велика Рибниця, Краснопіл. р-н, Сум. обл. .
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
1967 – Закінчив ф-т планування пром-сті КІНГ, 1973 – асп-ру каф. політ. економії Київ. ун-ту. 1973 – старш. викл. каф. політ. економії природн. ф-тів. 1979-93 – доц. каф. політ. економії.

Читати далі >Грищенко Тетяна Василівна

 • Останні зміни:
14.07.1960

Місце народження: с-ще Пісківка, Бородян. р-н, Київ. обл.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
1983 – закінчила екон. ф-т Київ. ун-ту. 1990-1993 – асист. каф. політ. економії Дніпропетр. гірничого ін-ту. 1996-2003 – старш. викладач, доц. каф. зовнішньоекон. діяльності КНТЕУ, доц. каф. менеджменту зовнішньоекон. діяльності НАУ. З 2004 – доц. каф. фінансів, грошового обігу та кредиту Київ. ун-ту.

Читати далі >Грішнова Олена Антонівна

 • Останні зміни:
14.04.1960

Місце народження: м. Переяслав-Хмельницький, Київ. обл.
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор.
1982 – закінчила екон. ф-т. 1993 – асп-ру екон. ф-ту Київ ун-ту. 1993 – асист. каф. управл. та економіки підпр-ва, доц., проф. каф. теоретичної та прикладної економіки.

Читати далі >Грушко Віктор Іванович

 • Останні зміни:
27.12.1946

Місце народження: м. Лебедин, Сум. обл.
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор.
1969 – закінчив ф-т планування КІНГ, 1975 – асп-ру Ін-ту агр. економіки. 1969-71 – економіст, зав. відділу переробки Мін-ва сіл. госп-ва 1975-95 – мол. наук. співроб., зав. сектора Ін-ту агр. економіки. З 1995 – проф. каф. фінансів, грошового обігу та кредиту Київ. ун-ту, 1998-2000 – заст. декана екон. ф-ту з наук. роботи Київ. ун-ту.

Читати далі >Гудзинська Людмила Юріївна

 • Останні зміни:
19.08.1964

Місце народження: м. Брацлав, Вінниц. обл.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила екон. ф-т, у 1992 – пед. ф-т УСГА. 1993 – асист., 2000 – доц. каф. статистики та екон. аналізу НАУ. 2008 – доц. каф. фінансів, грошового обігу та кредиту; 2009 – доц. каф. банківської справи Київ. ун-ту.

Читати далі >Гура Вікторія Леонідівна

 • Останні зміни:
27.09.1983

Місце народження: м. Хмельницький.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
2006 – закінчила екон. ф-т Київ. ун-ту, 2009 – асп-ру Київ. ун-ту. З 2011 – ас. каф. підприємництва.

Читати далі >Гура Надія Олександрівна

 • Останні зміни:
02.01.1959

Місце народження: м. Торез, Донецьк. обл.
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: доцент.
У 1979 закінчила обліково-екон. ф-т. Донецьк. ін-ту рад. торгівлі, 1988 – асп-ру КІНГ. 1979-83 працювала в РО «Укрторгсистемотехніка», 1988-95- Держ. академії статистики, 1995-99 – доц. Держ. Академії житлово-комунального госп. З 1999 – доц. каф. обліку та аудиту екон. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Давидова Оксана Геннадіївна

 • Останні зміни:
02.10.1985

Місце народження: м. Генічеськ Херсонської обл.
Науковий ступінь: магістр економічних наук.
Закінчила екон. ф-т у 2009, у 2012 – асп-ру каф. менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності Київ. ун-ту. З 2012 – асист. каф. менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності.

Читати далі >Данілова Людмила Іванівна

 • Останні зміни:
18.04.1947

Місце народження: м. Караганда.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
1969 – закінчила КІНГ за спец. «Економіка промисловості»,1978 – асп-ру Ін-ту економіки АН УРСР. 1993-2002 – доц. каф. фінансів, грошового обігу та кредиту Київ. ун-ту.

Читати далі >Двуліт Зоряна Петрівна

 • Останні зміни:
18.09.1975

Місце народження: м. Львів.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
1997 – закінчила Держ. ун-т «Львівська політехніка», 2002 – асп-ру Нац. ун-ту «Львівська політехніка». 2006-09 – доц. каф. теоретичної та прикладної економіки Київ. ун-ту.

Читати далі >Демиденко Людмила Миколаївна

 • Останні зміни:
23.03.1972

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
1995 – закінчила екон. ф-т Київ. ун-ту. 1998-2003 – асист., 2003 – на посаді доц. каф. фінансів, грошового обігу та кредиту Київ. ун-ту.

Читати далі >Демківський Анатолій Васильович

 • Останні зміни:
25.07.1936

Місце народження: с. Мазепинці, Білоцерків. р-н, Київ. обл.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
1968 – закінчив екон. ф-т, 1972 – асп-ру екон. ф-ту каф. політ. економ Київ. ун-ту. 1969-98 – працівник редакції наук. зб. «Питання політ. економії», старш. викл., доц. каф. політ. економії природн. ф-тів екон. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Діденко Микола Маркович

 • Останні зміни:
12.08.1944- 24.07.2001

Місце народження: с. Катеринопіль, тепер смт. Катеринопіль, Черкас. обл.
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив технікум залізничного транспорту (1964), екон. ф-т (1973), 1973 – асп-ру екон. ф-ту Київ. ун-ту. З 1976 – асист., старш. викл., доц. каф. політ. економії; 1994-97 – в. о. заст. декана екон. ф-ту; 2000-01 – на посаді проф. каф. теоретичної та прикладної економіки екон. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Дідківський Микола Іванович

 • Останні зміни:
03.01.1956

Місце народження: с. Ходаки Коростен. р-ну Житомир. обл.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
1977 закінчив. екон. ф-т Київ. ун-ту. З 1980 асист. каф. політ. економії, з 1987 – доц. каф екон. теорії та управління нар. госп-вом, з 1998 – доц. каф. міжнародної економіки екон. ф-ту. 1987-94 – заст. зав. каф. екон. теорії та управління нар. госп-вом; 1990-95 – заст. декана екон. ф-ту; 2002-06 – заст. зав. каф. міжнародної економіки Київ. ун-ту.

Читати далі >Дікого Любов Іванівна

 • Останні зміни:
05.08.1920- 01.04.2010

Місце народження: с. Кіндратівка, Костянтинів. р-ну, тепер Донецьк. обл.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
1948 – закінчила екон. ф-т Харків. держ. ун-ту ім. М. Горького. 1954-55 – слухач ІПК сусп. наук при ун-ті. 1949 – старш. лаборант, 1955 – старш. викл., 1963-84 – доц. каф. політ. економії Київ. ун-ту.

Читати далі >Длігач Андрій Олександрович

 • Останні зміни:
28.07.1972

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
У 1995 закінчив НТУУ «КПІ» за спец. «Прикладна математика» та «Маркетинг», у 1999 – асп-ру за спец. «Підприємництво, менеджмент, маркетинг», у 2008 – докт-ру за спец. «Світова економіка». З 2002 – на посаді доц. каф. міжнародної економіки Київ. ун-ту.

Читати далі >Довженко Олександр Олександрович

 • Останні зміни:
07.06.1947

Місце народження: с. Червоний маяк, Берислав. р-н, Херсон. обл.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
1974 – закінчив екон. ф-т, 1977 – асп-ру каф політ. економії гуманіт. наук Київ. ун-ту. 1974-2001 – асист., викл., доц. УСГА, Укр. ун-ту фіз. вих. та спорту. Із 2001 – доц. каф. теоретичної та прикладної економіки, з 2009 – доц. каф. підприємництва екон. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Доліновська Оксана Ярославівна

 • Останні зміни:
11.02.1986

Місце народження: м.Нововолинськ Волинської обл.
У 2009 закінчила екон. ф-т Київ. ун-ту (магістр за спец. «Фінанси»); у 2012 – асп-ру каф. економічної теорії екон. ф-ту Київ. ун-ту без відриву від вир-ва. З 2012 – асист. каф. екон. теорії екон. Київ. ун-ту.

Читати далі >Дорош Ніна Іванівна

 • Останні зміни:
30.08.1954

Місце народження: с. Ленінське, Кролівец. р-н, Сум. обл.
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор, акад Академії екон. наук України.
Закінчила з відзнакою Терноп. фінанс.-екон. ін-т (1975), асп-ру Моск. фінанс. ін-ту (1986), докт-ру Київ. ун-ту (2000). З 2000 – доц.,з 2005 – на посаді проф. каф. обліку та аудиту екон. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Доценко Анатолій Петрович

 • Останні зміни:
10.05.1920

Місце народження: м. Широке, Дніпропетр. обл.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
1938-41 – навчався на іст. ф-ті. Одес. держ. ун-ту. 1953-57 – студент викл. ф-ту Ленінград. Вищого військ.-пед. ін-ту. 1965 – закінчив асп-ру каф. політ. економії Київ. ун-ту. Працював на каф. політ. економії гуманіт. ф-тів ун-ту у 1966-90: 1966 – в.о. доц. 1967-68 – асист., 1968 – старш. викл., 1969 – в.о. доц., 1971 – зам. зав. каф.

Читати далі >Дражан Маріанна Георгіївна

 • Останні зміни:
23.04.1947

Місце народження: м. Дніпропетровськ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила Дніпропетр. держ. ун-т (1971). Працювала у КБ «Південне», м. Дніпропетровськ, з 1977 – у НДЧ Київ. ун-ту, у 1992-93 – доц. каф. інноваційного менеджменту та підприємництва.

Читати далі >Дрозд Ірина Кузьмівна

 • Останні зміни:
31.08.1968

Місце народження: м. Ніжин, Чернігів. обл.
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор.
У 1988 закінчила екон. ф-т Дніпропетр. с-г ін-ту, у 2004 – докт-ру Київ. ун-ту. У 1990-2001 – працювала асист., доц. каф. аудиту та аналізу госп. діяльності Кіровогр. держ. техн. ун-ту. Вчен. звання доц. з 2001.З 2004 – доц., з 2007- проф. каф. обліку та аудиту екон. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Дрозд Наталія Володимирівна

 • Останні зміни:
22.03.1986

Місце народження: м. Кіровоград, Кіровогр. обл.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
2008 – закінчила екон. ф-т, 2011 – асп-ру Київ. ун-ту. 2011 – асист. каф. фінансів Київ. ун-ту.

Читати далі >Дука Анастасія Петрівна

 • Останні зміни:
15.08.1973

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила екон. ф-т (1995), асп-ру екон. ф-ту Київ. ун-ту (1999). У 1995 – 2000 – працювала у відділі проектного фінансування ВАТ «Укр. інновац. банк». У 2000–04 – асист., з 2005 – доц. каф. менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності Київ. ун-ту. З 2003-11 – кер. практик екон. ф-ту. З листопада 2011 р. докторант кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності Київ. нац. ун-ту.

Читати далі >Євсєєнко Ольга Федорівна

 • Останні зміни:
04.10.1958

Місце народження: с. Рогозів Бориспіл. р-ну Київ. обл.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила КІНГ (1980). У 1980-99 працювала економістом у ЕНДІ Держплану УРСР, викл. екон. дисциплін Київ. радіомех. технікуму, радником Гол. Держкомісії з цінних паперів та фондового ринку. З 1999 – асист., з 2005-09 – на посаді доц. каф. обліку та аудиту, з 2009 – доц. каф. статистики та демографії екон. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Євтушевська Ольга Володимирівна

 • Останні зміни:
02.04.1985

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
2007 – закінчила екон. ф-т Київ. ун-ту, 2010 – асп-ру Київ. ун-ту. З 2010 – ас. каф. підприємництва.

Читати далі >Євтушевський Володимир Андрійович

 • Останні зміни:
21.01.1952- 21.02.2011

Місце народження: м. Прилуки, Чернігів. обл.
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив екон. ф-т Київ. ун-ту (1977). 1977-81 – асист. каф. політ. економії у «Львівській політехніці». 1981-03 – асп., асист., доц., проф. екон. ф-ту Київ. ун-ту, зав. каф. менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності.

Читати далі >Єгоров Валентин Олександрович

 • Останні зміни:
23.02.1953

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
1976 – закінчив із відзнакою екон. ф-т, 1979 – асп-ру, 1996 – докт-ру екон. ф-ту Київ. ун-ту.  З 2007 – доц. каф. економічної теорії Київ. ун-ту.

Читати далі >Єхануров Юрій Іванович

 • Останні зміни:
23.08.1948

Місце народження: с. Белькачі, Учурський р-н, Саха-Якутія, Росія.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: професор.
У 1973 – закінчив КІНГ. 1990 – доц. каф. управління сусп. вир-ва, 1992 – доц. каф. управл. та економіки п-ва, 1998 – доц., проф. каф. теоретичної та прикладної економіки екон. ф-ту Київ. ун-ту (з 2012 р. переймен. на каф. економіки підприємства).

Читати далі >Єщенко Петро Степанович

 • Останні зміни:
04.12.1939

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор, акад Академії екон. наук України.
1964 – закінчив юр.-екон. ф-т Київ. ун-ту. 1990-92 – зав. каф. політ. економії Київ. Ін-ту політології і соц. управління. 1998-99 – в.о. зав. каф. економічної теорії Київ. ун-ту.1992-98 – проф. каф. політ. економії гуманіт. ф-тів Київ. ун-ту. 1998-2000 – радник Першого заст. Гол. ВР України. З 2000 – проф. каф. екон. теорії Київ. ун-ту.

Читати далі >Жилінська Оксана Іванівна

 • Останні зміни:
14.08.1970

Місце народження: м. Ладижин Вінниц. обл.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
Дійсний чл. Академії філософії господарства при Моск. держ. ун-ті ім. М.В.Ломоносова, відмінник освіти України. Закінчила з відзнакою екон. ф-т (1992), 1996 – асп-ру каф. інновац. менеджменту та підприємництва Київ. ун-ту. 1997-99 – асист., з 1999 – доц. каф. інновац. менеджменту та підприємництва Київ. ун-ту, з 2011 – завідувач кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності Київ. ун-ту.

Читати далі >Журило Вікторія Володимирівна

 • Останні зміни:
14.04.1975

Місце народження: с. Лялічі Примор. краю, Росія.
У 1999 – закінчила НТТУ «КПІ» з відзнакою, отримала повну вищу освіту за спец. «Маркетинг», у 2003 – асп-ру НТТУ «КПІ». У 1999 – 2007 – на посаді асист. каф. пром. маркетингу НТТУ «КПІ». З 2007 року – на каф. міжнародної економіки Київ. ун-ту.

Читати далі >Жученко Володимир Семенович

 • Останні зміни:
01.12.1923

Місце народження: с. Келебердівка Решетилів. р-ну, Полтав. обл.
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
1948 – закінчив іст. ф-т, 1951 – асп-ру каф. політ. економії Київ. ун-ту. 1969 – доц. каф. політ. економії ун-ту. Пед. діяльність: читав лекції з політ. економії, іст. екон. вчень, спецкурси з критики екон. теорій заруб. країн, проблем політ. економії, досліджував іст. розвитку політ. економії в Київ. ун-ті.

Читати далі >
Персоналії 71 — 105 з 369
Початок | Поперед. | 1 2 3 4 5 | Наст. | Кінець Всі

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи