ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Залєвська-Шишак Анна Дмитрівна

 • Останні зміни:
20.12.1979

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
У 2002 закінчила ф-т економіки і управління Київ. національного економічного університету, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Менеджмент організацій» та здобула кваліфікацію магістра з державного управління економікою. 2003-2006 – асп. каф. економічної теорії екон. ф-ту Київ. ун-ту. З 2006 – асист. каф. економічної теорії економічного факультету екон. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Заруба Олександр Данилович

 • Останні зміни:
22.05.1944- 04.09.1998

Місце народження: м. Золотоноша, Черкас. обл.
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор.
1972 – закінчив екон. ф-т Київ. ун-ту. 1972 –доц., проф. Київ. ун-ту.

Читати далі >Засадний Богдан Андрійович

 • Останні зміни:
11.02.1978

Місце народження: с. Низи Сокал. р-ну Львів. обл.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив КНЕУ (2000), асп-ру Київ. ун-ту (2003). З 2003 –асист. каф. обліку та аудиту Київ. ун-ту. З 2012 в.о. зав. каф. обліку та аудиту Київ. ун-ту.

Читати далі >Затонацька Тетяна Георгіївна

 • Останні зміни:
06.04.1970

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
1992 закінчила мех.-мат. ф-т, 1996 – асп-ру каф. математики та теоретичної радіофізики радіофіз. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Зацепілін Володимир Георгієвич

 • Останні зміни:
12.04.1928

Місце народження: станиця Тацинська, тепер – м. Тацинськ Ростов. обл., Росія.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
1951 – закінчив іст. ф-т, 1954 – асп-ру екон. ф-ту Київ. ун-ту. 1954-60 – наук. співроб. відділу політ. економії в Ін-ті економіки АН УРСР. 1960-76 – доц. каф. політ. економії КІНГ. 1974-75 – викладав політ. економію Вищій екон. школі (Братислава, Словаччина). 1976-78 – доц., в.о. зав. каф. теорії та практики управління Ін-ту управління нар. госп-ва. 1978-92 – доц. каф. політ. економії ІПК при Київ. ун-ті.

Читати далі >Зібер Микола Іванович

 • Останні зміни:
10.03.1844- 28.04.1888

Місце народження: м. Судак, тепер АР Крим.
Науковий ступінь: магістр політичної економії.
Наукове звання: доцент.
1968 – закінчив юр. ф-т Київ. ун-ту. 1871 – перебував у відрядженні (Німеччина, Швейцарія, Бельгія, Франція та Англія). В 1873-75 – доц., згодом проф. політ. економії і статистики.

Читати далі >Іваненко Олена Іванівна

 • Останні зміни:
12.04.1969

Місце народження: м. П’ятигорськ Ставропольського краю, Росія.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
У 1991 закінчила обліково-екон. ф-т КТЕІ за спец. «Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності». У 1991-93 – інженер лаб. обліку та аудиту екон. ф-ту Київ. ун-ту. 1993-2009 – асист. каф. обліку та аудиту екон. ф-ту Київ. ун-ту. З 2009 – асист. каф. статистики та демографії екон. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Іваньков Михайло Дмитрович

 • Останні зміни:
07.11.1917- 01.06.1978

Місце народження: с. Народичі, Народиц. р-н, Житомир. обл.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
1940 закінчив Ленінград. фінанс.-екон. ін-т. У 1948 – Респ. парт. школу при ЦК КПУ (м. Київ). 1950 – асп-ру Київ. ун-ту. Працював викл. з 1948. У 1950-58 – старш. викл., з 1959 – асист. каф. політ. економії Київ. ун-ту. З 1967 – доц. каф. політ. екон. природн. ф-тів ун-ту. З 1969 – доц. каф. економіки КІНГ.

Читати далі >Ігнатович Неллі Іванівна

 • Останні зміни:
11.09.1953

Місце народження: м. Саратов, Росія.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінч. екон. ф-т (1975), асп-ру Київ. ун-ту (1978).

Читати далі >Ігнатьєв Микола Павлович

 • Останні зміни:
05.07.1943- 13.02.2010

Місце народження: м. Вознесенськ, Миколаїв. обл.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив екон. ф-т Київ. ун-ту (1972). 1982 – доц. каф. політ. економії природнич. ф-тів. 1998-2007 – доц. каф. теорет. та прикладної економіки екон. ф-т Київ. ун-ту.

Читати далі >Ігнатюк Аліна Олегівна

 • Останні зміни:
15.01.1985

Місце народження: м. Потсдам, Німеччина.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
2008 – закінчила Київ. ун-т за спец. «Економічна теорія». 2009 – закінчила магістратуру за спеціальністю «Міжнародний бізнес та економіка» (Університет прикладних наук, м. Шмалькальден, Німеччина). 2009 – одержала МВА за спеціальністю «Загальний менеджмент» (Школа бізнесу ім. Біла Гріхі, університет Св. Марії, м. Сан Антоніо, США).

Читати далі >Ігнатюк Анжела Іванівна

 • Останні зміни:
11.01.1969

Місце народження: м. Потсдам, Німеччина.
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила екон. ф-т Київ. ун-ту (1992). 1997 – асист. каф. екон. теорії та госп. практики, потім каф. економічної теорії Київ.ун-ту. 2002-2007 – доц. каф. екон. теорії. 2007-2010 докторант екон. ф-ту. З 2012 – проф. каф. екон. теорії. 2002-07 – заст. декана екон. ф-ту з навч.-вих. роботи. З 2010 – заст. декана екон. ф-ту з наук. роботи.

Читати далі >Ільїн Володимир Васильович

 • Останні зміни:
28.11.1949

Місце народження: с. Розважів Іванків. р-ну Київ. обл.
Науковий ступінь: доктор філософських наук.
Наукове звання: професор.
1975 – закінчив філос. ф-т Київ. ун-ту. 2002 – проф. каф. філос. та соц. наук КНТЕУ. 2004 – проф. каф. економічної теорії Київ. ун-ту.

Читати далі >Ільїна Галина Володимирівна

 • Останні зміни:
02.10.1984

Місце народження: м. Львів.
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Закінчила філософський фак-т (2006), асп-ру (2009) КНУ ім. Т.Шевченка. З 2009 – науковий, а з 2011 – провідний науковий співробітник ННДІУ МОН України, 2006-2010 – викладач, 2010 – доцент НТУУ «КПІ» (за сумісн.). З 2011 – доц. кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності КНУ ім. Т.Шевченка.

Читати далі >Калачиков Олександр Тихонович

 • Останні зміни:
26.08.1902

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат сільсько-господарських наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
1928 закінчив КСГІ,1930 – асп-ру каф. заг. хліборобства КСГІ. У 1938-40 та 1944-46 вчився на філос. ф-ті вечірнього Ун-ту марксизму-ленінізму. З 1954 – на посаді доц. каф. ґрунтознавства. Із 1955 – доц. каф. економіки і планування нар. госп-ва. У 1956-59 – декан екон. ф-ту, з 1959 – доц., 1960 в. о. зав. каф. економіки і планування нар. госп-ва екон. ф-ту, у 1959-63 – доц. каф. економіки і планування нар. госп-ва юр.-екон. ф-ту, у 1963-72 – доц. каф. економіки і планування нар. госп-ва екон. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Калитич Георгій Ілліч

 • Останні зміни:
22.04.1936

Місце народження: с. Біласовиця Боловец. р-ну Закарпат. обл.
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор, акад. Укр. Академії інформатики, акад. Академії технол. наук України.
Закінчив Львів. політехн. ін-т (1959), 1973 – асп-ру при Львів. відділенні Ін-ту економіки АН УРСР. З 1978-1980 – доц., з 1980 – проф. каф. менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності екон. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Калініченко Володимир Іванович

 • Останні зміни:
19.06.1938

Місце народження: с. Ново-Павлівка, Баштан. р-н, Миколаїв. обл.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
1961 – закінчив екон. ф-т, 1967 – асп-ру ун-ту Київ. ун-ту. 1967 68 – перебував на стажуванні у Лейпціг. Вищій екон. школі (Німеччина). 1968-69 – викл., 1969-73 – старш. викл. каф. політ. економії гуманіт. ф-тів Київ. ун-ту. 1962-65 – зав. каб., 1968 – асист. каф. марксизму-ленінізму політ. економії Київ. ін-ту фізкультури. 1973-90 – мол. наук. співроб., зав. відділом НДІ екон. та наук.-техн. інформації Держплану УРСР.

Читати далі >Камінський Андрій Борисович

 • Останні зміни:
15.09.1970

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: доцент.
1992 закінчив мех.-мат. ф-т 1995 – асп-ру мех.-мат. ф-ту, 2006 – докт-ру екон. ф-ту Київ. ун-ту. Стажувався в МДУ, Гельсін. ун-ті (Фінляндія) та ун-ті м. Умеа (Швеція). 1995-2001 – асист, з 2001 – доц. каф. економічної кібернетики. 2003 – звання доц. У 1999-2001 – заст. декана екон. ф-ту з міжн. співроб-ва. У 2001-02 викладав на магіст. програмі Бремен. ун-ту (Німеччина). У 2004 проводив наук. дослідження в ун-ті м. Айова (США).

Читати далі >Канаєва Марія Олександрівна

 • Останні зміни:
06.10.1980

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Закінчила екон. ф-т Київ. ун-ту (2003). У 2006-07 – асист. каф. менеджменту Екон.-правового ін-ту Київ. нац. лінгв. ун-ту. З 2007 – асист. каф. менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності екон. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Каніщенко Олена Леонідівна

 • Останні зміни:
03.06.1960

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор.
1982 закінчила екон. ф-т Київ. ун-ту. 1982-2002 – викл., доц. каф. пром. маркетингу НТТУ «КПІ». З 2002 – на постійній роботі на каф. міжнародної економіки ун-ту.

Читати далі >Карагодова Олена Олександрівна

 • Останні зміни:
24.09.1935

Місце народження: м. Севастополь.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
1958 закінчила мех.-мат. ф-т Київ. ун-ту. 1959-61 – мол. наук. співроб. ОЦ НАН України в м. Києві, 1961-65 – пров. інженер, нач. відділу застосування мат. методів в екон. дослідженнях Миколаїв. ОЦ (м.Миколаїв), 1969-70 – доц. мех.-мат. ф-ту ун-ту, 1970-97 – доц., 1993-96 – зав., 1997–2001 – проф. каф. економічної кібернетики Київ.ун-ту.

Читати далі >Катигробова Ольга Валеріївна

 • Останні зміни:
11.08.1982

Місце народження: м. Полтава.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
У 2004 р. закінчила факультет економіки та менеджменту Полтавського університету споживчої кооперації України, у 2008 р. – аспірантуру кафедри економічної теорії КНУ імені Тараса Шевченка.

Читати далі >Кириленко Володимир Іванович

 • Останні зміни:
27.05.1953

Місце народження: с. Запруддя, Рокитнян. р-ну, Київ. обл.
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор.
1976 – закінчив екон. ф-т Київ. ун-ту, спец. «Політекономія». Стаж пед. роботи у ВНЗ – 32 роки, у т. ч. у Київ. ун-ті – 5 років.

Читати далі >Кириленко Лариса Михайлівна

 • Останні зміни:
16.11.1949

Місце народження: с. Яблунівка, Білоцерків. р-н, Київ. обл.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
1980 – закінчила екон. ф-т Київ. ун-ту,1986 – асп-ру МДУ. 2001 – доц. каф. теоретичної та прикладної економіки, з 2009 – доц. каф. підприємництва екон. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Кирієнко Микола Маркович

 • Останні зміни:
17.08.1922- 23.12.2010

Місце народження: с. Матвіївка Сосниц. р-ну, Чернігів. обл. .
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор.
1939 – вступив на іст. ф-т Дніпропетров. ун-ту. 1941-45 – курсант, командир взводу, командир батареї Карельського та Прибалтійського фронтів. Закінч. Дніпропетров. ун-т (1948), асп-ру по каф. політ. економії (1951); 1952-54 – навчався в Моск. вищій дипломат. школі. 1977-90 –на посаді проф. каф. політ. економії природн. ф-тів Київ. ун-ту.

Читати далі >Кізлайтіс Кіра Володимирівна

 • Останні зміни:
26.06.1933

Місце народження: м. Харбін.
1959 закінчила Київ. ун-т. З 1962 р. викл. каф. англ. мови філологічних, з 1970 р. старш. викл. каф. англійської мови природнич. ф-тів ІФ, з 2012 – каф. іноз. мов економ. ф-ту.

Читати далі >Кіченко Микола Сергійович

 • Останні зміни:
11.12.1940- 01.01.1985

Місце народження: с. Гасенки, Миргород. р-н, Полтав. обл.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
1961 – закінчив Хорол. технікум механізації сіл. госп-ва, 1969 – екон. ф-т, 1972 – асп-ру Київ. ун-ту. 1973-81 – старш. викл. каф. політ. економії Київ. ун-ту.

Читати далі >Клименюк Микола Миколайович

 • Останні зміни:
10.12.1938

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор.
1961 – закінчив Київ. інж.-буд. ін-т. 1961-62 – майстер цеху, 1962-63 – старш. нач., 1963-68 – нач. цеху ДСК № 3 (ДБК). 1973-78 – зав. відділом НДІ БВ Держбуду УРСР. 1978 – доц. каф. кібернетики, 1987-88 – доц., проф. каф. економічної кібернетики. 1989 – проф., 1995-98 – зав. каф. управління і економіки п-ва екон. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Коблянська Галина Юріївна

 • Останні зміни:
16.11.1984

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Закінчила Київ. ун-т (2006), асп-ру (2009) Київ. ун-ту. З 2010 – на посаді асист. каф. обліку та аудиту Київ. ун-ту.

Читати далі >Коблянська Олена Іванівна

 • Останні зміни:
11.03.1960

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила екон. ф-т у 1983, у 1989 – асп-ру Київ. ун-ту. 1993-2012 – на посаді доц. каф. обліку та аудиту Київ. ун-ту.

Читати далі >Коваленко Іван Іванович

 • Останні зміни:
06.04.1938

Місце народження: с. Вороньків Бориспіл. р-ну Київ. обл.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
1965 закінчив екон. ф-т Київ. ун-ту. 1965-68 – асп-ру каф. мат. методів аналізу економіки МДУ. 1968-76 – асист., з 1976 – доц. каф. економічної кібернетики Київ. ун-ту.

Читати далі >Ковальська Кристина Валентинівна

 • Останні зміни:
15.07.1979

Місце народження: м. Кола, Мурман.обл., Росі.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
2001 закінчила ф-т бізнесу та права Технол. ун-ту «Поділля» (м. Хмельницький), 2004 – асп-ру каф. менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності екон. ф-ту Київ. ун-ту. З 2010 – доц. каф. менеджменту інновац. та інвест. діяльності Київ. ун-ту.

Читати далі >Ковальчук Станіслав Сергійович

 • Останні зміни:
07.04.1952- 11.03.2007

Місце народження: с. Голодьки, Тетіїв. р-н, Київ. обл. .
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив екон. ф-т, (1974), 1980 – асп-ру, 2003 – докт-ру каф. економічної теорії екон. ф-ту Київ. ун-ту 1974-77 – асист. каф. політ. економії Львів. політехн. ін-ту. Проходив наук. стажування в МДУ (2002), в Мюнхен. ун-ті (Німеччина, 1994), ознайомлення з кооперативним рухом в США (1998, Нью-Йорк, Чікаго). 1980 – асист., доц каф. політ. економії гуманіт. ф-тів, 1998 – доц. каф. екон. теорії Київ. ун-ту.

Читати далі >Ковальчук Трохим Тихонович

 • Останні зміни:
03.04.1944

Місце народження: с Стовпинка, Олевськ. р-ну Житомир. обл.
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор.
1971 – закінчив Київ. ун-т за спец. «Економіст, викладач політичної економії та суспільствознавства». 1992-95 – проф. каф. фінансів, грошового обігу та кредиту.

Читати далі >Ковтун Наталія Василівна

 • Останні зміни:
22.09.1970

Місце народження: м. Новомосковськ Тульської обл., Росія.
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: доцент.
У 1992 закінчила з відзнакою обліково-екон. ф-т КІНГ за спец. «Статистика»; у 1995 асп-ру каф. статистики Київ. держ. екон. ун-ту; у 2006 докт-ру Київ. ун-ту. У 1996-98 – доц. каф. міжн. економіки в Укр. академії зовн. торгівлі, а також очолювала сектор методол. проблем міжн. маркетингу. У 1998 – присвоєне вчен. звання доц. по каф. міжн. економіки. У 1998-2003 – доц., у 2006-09 – проф. каф. обліку та аудиту, з 2009 – зав. каф. статистики та демографії екон. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >
Персоналії 106 — 140 з 369
Початок | Поперед. | 2 3 4 5 6 | Наст. | Кінець Всі

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи