ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Козак Володимир Євгенійович

 • Останні зміни:
10.09.1923

Місце народження: с. Печера, Тульчин. р-н, Вінниц. обл.
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор.
1952 – закінчив кредит. ф-т Одес. кредит.-екон. ін-ту; 1959 – асп-ру Київ. ун-ту. 1952-54 – інспектор Київ. контори Держбанку. Працював викл. політ. економії в Одес. фінанс. технікумі (1954-56); 1967-71 – в.о. доц. каф. політ. економії Київ. ун-ту; 1959-67 – мол. наук. співроб., вчен. секретар, старш. наук. співроб., кер. проблемної групи Ін-ту економіки АН УРСР.

Читати далі >Козаченко Іван Власович

 • Останні зміни:
11.10.1921- 05.09.2003

Місце народження: с. Білопілля, Козятин. р-ну, Вінниц. обл.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: професор.
У 1951 закінчив Київ. ун-т, направлений на курси викл. заг. наук при ун-ті. З 1958 – в асп-рі УСГА. З 1952 – асист. каф. політ. економіки ВПШ при ЦК КП України. У 1952-56 – асист. каф. політ. економіки у Київ. мед. ін.-ті ім. А. Богомольця. У 1956-58, 1962- 68 – асист., старш. викл., доц. УСГА. У 1968 – доц. каф. економіки і планування нар. госп-ва Київ. ун-ту.

Читати далі >Колибанов Володимир Анатолійович

 • Останні зміни:
08.08.1932

Місце народження: м. Одеса.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
1955 закінчив іст. ф-т Київ. ун-ту. У 1957-66 – старш. наук. співроб. відділу політ. економії Ін-ту економіки АН СРСР; у 1966-67 – старш. викл., в. о. доц. КІНГ. У 1967-73 – доц. каф. політ. економії Київ. ун-ту.

Читати далі >Комашко Олег Валентинович

 • Останні зміни:
10.06.1965

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
1987 закінчив мех.-мат. ф-т, 1990 – асп-ру мех.-мат. ф-ту Київ. ун-ту. 1994–97 – асист., з 1997 – доц. каф. екон. кібернетики ун-ту. 2000 – звання доц.

Читати далі >Кондратьєв Костянтин Олександрович

 • Останні зміни:
26.11.1922- 01.06.2010

Місце народження: м. Ярославль, Смоленська обл., Росія.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
1953 – закінчив парт. відділення Дніпропетров. парт. школи; 1957 – іст.-філос. ф-т, 1965 – асп-ру Київ. ун-ту. 1964 – асист., 1965 – в. о. доц., 1965-1968 – старш. викл., з 1968 – доц. каф. політ. економії та економіки нар. госп. Київ. ун-ту.

Читати далі >Кондратюк Алла Федорівна

 • Останні зміни:
07.09.1939

Місце народження: смт. Гребінки Васильків. р-ну Київ. обл.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
У 1962 закінчила з відзнакою Житомир. с.-г. ін-т. Майже 7 р. працювала в сфері аграрної економіки. 1971-74 – асист., 1974-78 – старш. виклад., з 1978 – доц. каф. економіки нар. госп-ва (після реорганізації – каф. управління та аналізу госп. діяльності, обліку та аудиту) екон. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Кондрашова-Діденко Валентина Іванівна

 • Останні зміни:
21.02.1954

Місце народження: с. Водотиї, Брусилів. р-н, Житомир. обл.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
1977 – закінчила з відзнакою екон. ф-т Київ. ун-ту, 1982 – асп-ру ун-ту. З 1983 – асист. каф. політ. економії гуманіт. ф-тів, з 1995 – доц. каф. екон. теорії і господар. практики, з 1997 – доц. каф. екон. теорії економічного ф-ту Київ. ун-ту.; 2002-04 – заст. зав. каф. економічної теорії з навч.-метод. роботи.

Читати далі >Копишинська Наталія Володимирівна

 • Останні зміни:
04.07.1963

Місце народження: с. Чабани, Києво-Святошин. р-ну, Київ. обл.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
1986 – закінчила екон. ф-т УСГА. 2003 – доц. каф. фінансів, грошового обігу та кредиту, 2009 – доц. каф. страхування та ризик-менеджменту Київ. ун-ту.

Читати далі >Корнилова Людмила Євгенівна

 • Останні зміни:
09.09.1939

Місце народження: м. Дніпропетровськ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
1963 закінчила мех.-мат. ф-т Київ. ун-ту, 1966 – асп-ру Ін-ту кібернетики НАН України. 1966–1970 – працівник Ін-ту кібернетики НАН України, 1970-94 – викл., доц. каф. економічної кібернетики Київ. ун-ту.

Читати далі >Корнілова Ірина Миколаївна

 • Останні зміни:
17.02.1966

Місце народження: м. Сиктивкар, Росія.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила з відзнакою екон. ф-т Київ. ун-ту (1988), з 1990 – аспірант екон. ф-ту Київ. ун-ту. 3 2003 – доц. каф. менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності Київ. ун-ту.

Читати далі >Коровяковський Дмитро Захарович

 • Останні зміни:
02.07.1930

Місце народження: с. Коровяківка, Глушков. р-н, Курська обл., Росія.
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор.
1953 – закінчив торг.-екон. ф-т Львів. торг.-екон. ін-ту, 1954 – курси з підготовки викл. сусп. наук при Київ. ун-ті, 1959 – асп-ру Харків. ун-ту. 1954 – викл. політ. економії Харків. автодорож. ін-ту. 1961 – старш. викл., зав. каф. політ. економії Донецьк. політехн. ін-ту. 1975-78 – радник з сусп. наук Міносвіти та Мін-ва вищої освіти у респ. Куба. 1978-81 – проректор з навч. роб. (роб. з інозем. студ.). 1981-83 – проректор з міжн. зв’язків Київ. ун-ту.

Читати далі >Косинський Володимир Андрійович

 • Останні зміни:
13.08.1864- 01.01.1938

Місце народження: с. Дорошівка, тепер Ямпіл. р-ну Сум. обл. .
Науковий ступінь: доктор політичної економії.
Наукове звання: академік УАН.
1887 закінчив фіз.-мат. та юр. (екстерном) ф-ти Моск. ун-ту. З 1900 – приват-доц. каф. політекономії Моск. ун-ту. У 1902-04 – ад’юнкт-проф. Ризького політехн. ін-ту. З 1904 – в. о. екстраордин. проф. каф. поліцейського права, з 1905 – декан юрид. ф-ту; читав курс політ. економії Но-ворос. ун-ту в Одесі,. 1909 – на посаді проф. Київ. політехн. ін-ту, викладав прикладну економію у Київ. комерц. ін-ті. 1918 – приват-доц. з політ. економії на юр. ф-ті Київ. ун-ту. 1917 – читав публічні лекції як проф. Київ. ун-ту у Політехн. ін-ті.

Читати далі >Кот Людмила Леонідівна

 • Останні зміни:
10.06.1977

Місце народження: м. Біла Церква Київ. обл.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
1999 – закінчила екон. ф-т Білоц. агарн. ун-ту, 2003 – асп-ру КНУ імені Тараса Шевченка. Канд. дис. «Кредит в умовах ринкової трансформації економіки». 2004–2013 – пров. економіст Департаменту метод-гії. банк. регул-ня та нагляду НБУ. З 2012 – ас. каф. підприємництва екон. ф-ту КНУ імені Тараса Шевченка.

Читати далі >Кочергіна Наталія Леонідівна

 • Останні зміни:
01.01.1965- 01.01.2011

Місце народження: м. Барановичі Брест. обл., Білорусь.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
У 2000-06 – асист, з 2006 – доц. каф. міжнародної економіки екон. ф-ту ун-ту.

Читати далі >Кочкіна Наталія Юріївна

 • Останні зміни:
07.08.1975

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
У1998 закінчила ф-т менеджменту та маркетингу НТТУ «КПІ». 3 2003 – асист., з 2006 – доц. каф. міжнародної економіки.

Читати далі >Кравець Тетяна Вікторівна

 • Останні зміни:
20.04.1958

Місце народження: м. Євпаторія, АР Крим.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
1980 закінчила мех.-мат. ф-т,1984 – асп-ру мех.-мат. ф-ту Київ. ун-ту. 1984–97 – наук. співроб. СКБ «Спектр» при мех.-мат. ф-ті ун-ту, 1997–2004 – асист., старш. викл., доц. каф. вищої мат. Київ. ун-ту економіки та технологій транспорту, з 2004 – доц. каф. економічної кібернетики ун-ту.

Читати далі >Кравчук Антоніна Михайлівна

 • Останні зміни:
03.11.1935

Місце народження: с. Вирі, Сум. обл.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
1958 – закінчила екон. ф-т, 1968 – асп-ру екон. ф-ту Київ. ун-ту. 1970-98 – старш. викл., доц. каф. управління та економіки п-ва екон. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Красота Олена Вадимівна

 • Останні зміни:
20.05.1969

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
1992 – закінчила з відзнакою екон. ф-т, 1996 – асп-ру каф. політичної економії КДЛУ. 1996-98 – ст. викладач, 1999-2007 – доц. каф. екон. теорії ВНЗ «Університет економіки та права “КРОК”», з 2008 доц. каф. екон. теорії екон. ф-ту КНУ. З 2008 – член навчально-методичної комісії каф. екон. теорії та екон. ф-ту. З 2011 – відповідальний секретар відбіркової комісії за ОКР «магістр» та «спеціаліст» екон. ф-ту.

Читати далі >Кривень Павло Васильович

 • Останні зміни:
23.12.1902- 11.07.1965

Місце народження: с. Васильківки, Катеринослав. губ., тепер Дніпропетр. обл. .
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
1924 закінчив Дніпропетр. пед. технікум, 1931 – соц.-екон. ф-ті у Харків. пед. ін-ті проф. освіти. 1939 – канд. дис. 1947-50 – доц. каф. політ. економії Київ. ун-ту, за сумісн. – заст. декана екон. ф-ту.

Читати далі >Криклій Артур Станіславович

 • Останні зміни:
12.04.1957

Місце народження: м. Веймар, Німеччина.
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив у 1978 КІНГ, у 1984 – достроково асп-ру КІНГ; 2005 – докт-ру Київ. ун-ту.

Читати далі >Крилова Наталія Василівна

 • Останні зміни:
07.01.1976

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
1997 закінчила екон. ф-т Київ. ун-ту. З 2000 – на пост. роботі на каф. міжнародної економіки, з 2006 – на посаді доц., 2009 –  вчене звання доцента.

Читати далі >Кудрявський Валентин Миколайович

 • Останні зміни:
26.07.1974

Місце народження: с. Стара Оржиця, Згурів. р-ну, Київ. обл.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
1997 – закінчив екон. ф-т Київ. ун-ту, 2001 – асп-ру НДЕІ Мін. економіки України. 1998-2004 асист., заст. зав. каф. екон. теорії екон. ф-ту Київ. ун-ту. 2004 – гол. наук. співроб. ТОВ «Нафтогазінформатика». 2005 – виконавчий дир. ТОВ «Центр інституційного розвитку». 2006, 2008 – заст. дир. департаменту з питань інновац. та інвест. політики Укр. Союзу Промисловців та Підприємців.

Читати далі >Кузнєцова Наталія Геннадіївна

 • Останні зміни:
01.06.1983

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
У 2005 закінчила НТУУ «КПІ», 2008 – асп-ру каф. економічної теорії Київ. ун-ту імені Тараса Шевченка. З 2008 – асист. каф. маркетингу та реклами КНТЕУ»КПІ», з 2009 – асист. каф. менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності Київ. ун-ту імені Тараса Шевченка.

Читати далі >Кузьома Олена Юріївна

 • Останні зміни:
19.09.1974

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
1996 закінчила екон. ф-т Київ. ун-ту, 2000 – асп-ру каф. міжнародної економіки. З 1999 – асист., з 2006 – на посаді доц. каф. міжнародної економіки Київ. ун-ту, 2011 – вчене звання доцента.

Читати далі >Куліш Анатолій Васильович

 • Останні зміни:
23.10.1933

Місце народження: с. Полтавське, Лозовськ. р-н, Харків.обл.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
1956 – закінчив ф-т міжн. відносин, спец. «Історик-міжнародник»; 1965 – асп-ру каф. політ. економії та економіки нар. госп. Київ. ун-ту; 1967-72 – в.о. доц. каф. політ. економії екон. ф-ту Київ. ун-ту; 1956-62 – вчен. секретар із наук. зв’язків із закордоном УАСХН в Укр. тов-ві дружби та культ. зв’язку із заруб. країнами, референт відділу зарубіж. зв’язків Мін-ва сіл. госп-ва УРСР; 1965-67 – асист., старш. викл. каф. політ. економії КТЕІ.

Читати далі >Купалова Галина Іванівна

 • Останні зміни:
02.11.1954

Місце народження: м. Васильків, Київ.обл.
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор.
Почесний проф. Карагандинського екон. ун-ту (Респ. Казахстан), економіст. Закінчила УСГА (1976). Пройшла наук.-пед. стажування та цільове навчання в Канаді, Великобританії, Німеччині, Угорщині, Болгарії та ін.

Читати далі >Кухаренко Лідія Іванівна

 • Останні зміни:
17.02.1906- 10.03.1971

Місце народження: м. Санкт-Петербург, Росія.
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор.
1926 – закінчила Черкас. пед. технікум, 1930 – Київ. ІНО, 1935 – асп-ру Київ. ун-ту. 1952 – докт-ру при Ін-ті економіки АН СРСР.1931-71 – працювала в Київ. ун-ті; 1953 – зав. каф. політ. економії ун-ту.

Читати далі >Кухта Павло Володимирович

 • Останні зміни:
15.09.1975

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив екон. ф-т Київ. ун-ту (1999). З 1999 – асист., з 2012 – доц. каф. менеджменту інноваційної та інвест. діяльності екон. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Лазебник Лариса Леонідівна

 • Останні зміни:
20.02.1968

Місце народження: м. Олександрія, Кіровоград. обл.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
1990 – закінчила Київ. ун-т, екон. ф-т, 1997 – асп-ру каф. екон. теорії і госп. практики Київ. ун-ту; 2007 – докт-ру НДФІ при МФ України. У 1997-2007 – доц. каф. економіки п-ва Академії ДПС України. У 2007 – доц. каф. фінансів, грошового обігу та кредиту Київ. ун-ту.

Читати далі >Ласкін Сергій Терентійович

 • Останні зміни:
13.09.1906

Місце народження: с. Липівка, Белінськ. р-н, Пензен. обл.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
1935 закінчив екон. ф-т Моск. іст.-філос. та літ. ін-ту. 1949 навчався в асп-рі Моск. академії сусп. наук. Протягом 1935-44 перебував на парт. роботі. У 1952-54 – зав. каф. екон. наук Смолен. обл. парт. школи. У 1954-65 – на посаді доц. каф. політ. економії Київ. ун-ту.

Читати далі >Лаута Семен Петрович

 • Останні зміни:
01.01.1915

Місце народження: с. Маньківці, тепер Бар. р-н, Вінниц. обл.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
1940 закінчив іст. ф-т КДПІ. 1947 – Київ. вечірній ун-т марксизму-ленінізму. З 1944 – зав. каф. основ марксизму-ленінізму Київ. гідромеліоративного ін-ту. Із 1949 – старш. викл. каф. іст. нар. госп-ва Київ. ун-ту. З 1951 постійно працював на каф. історії нар. госп-ва екон. ф-ту.

Читати далі >Леоненко Петро Михайлович

 • Останні зміни:
29.12.1940

Місце народження: с. Мироцьке Києво-Святошин. р-ну, Київ. обл.
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив екон. ф-т Київ. ун-ту (1968). 1981-86 – заст. декана, 1999-2003 – зав. каф., 1999-2004 – проф. каф економічної теорії екон. ф-ту Київ. ун-ту. 2004-07 – перший проректор, зав. каф. екон. теорії Укр. держ. ун-ту економіки і фінансів. З 2008 – зав. каф. екон. теорії Укр. держ. ун-ту фінансів та міжн. торгівлі.

Читати далі >Литвиненко Тетяна Миколаївна

 • Останні зміни:
10.02.1952

Місце народження: м. Борзна, Чернігів. обл.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
1975 – закінчила екон. ф-т, 1981 – асп-ру КІНГ. 1975-96 – старш. викл., доц., зав. каф. політ. економії та наук. комунізму Київ. держ. ін-ту культури, 1996-98 – декан ф-ту економіки та менеджменту Київ. славістичного ун-ту. З 1998 – доц. каф. теорет. та прикл. економіки (з 2012 р. переймен. на каф. економіки підприємства).

Читати далі >Литвицький Валерій Олексійович

 • Останні зміни:
13.12.1948

Місце народження: с. Михайлівка, Комунар. р-н, Ворошиловград. обл.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
1972 – закінч. Київ. ун-т, за спец. «Економіст, викладач політичної економії»; 1975 – асп-ру екон. ф-ту; 1975 – асист., 1977 – старш. викл., 1982 – доц. каф. політ. економії екон. ф-ту, 1987 – в.о. зав. каф. політ. економії екон. ф-ту, 1985 – в.о. декана ф-ту. 2004-06, 2008 – доц. каф. екон. теорії екон. ф-ту Київ. ун-ту за сумісн.

Читати далі >Лиходій Валентин Григорович

 • Останні зміни:
28.01.1938

Місце народження: м. Миколаїв.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
1960 – закінч. відділення політ. економії екон. ф-ту Ленінград. держ. ун-ту ім. А.А. Жданова за спец. «Економіст, викладач політ. економії»; 1968 – асп-ру каф. політ. економії гуманіт. ф-тів Київ. ун-ту; 1968 – старш. викл., 1971 – доц. каф. політ. економії гуманіт. ф-тів, у 1998-2002 – доц. каф. екон. теорії Київ. ун-ту; 2002-07 – доц. каф. менеджменту зовн.-екон. діяльності Київ. екон. Ін-ту менеджменту; 2007 – доц. каф. прикладної економіки Укр. держ. ун-ту фінансів та міжн. торгівлі.

Читати далі >
Персоналії 141 — 175 з 369
Початок | Поперед. | 3 4 5 6 7 | Наст. | Кінець Всі

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи