ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Анісімова Людмила Анатоліївна

23.06.1973

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчила екон. ф-т (1995), асп-ру ф-ту кібернетики Київ. ун-ту (1998). Із 1998 – асист., 2005 – доц. каф. менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності ун-ту. Канд. дис. «Моделювання еколого-екон. взаємодій за допомогою мереж Петрі» (2003).

Викладає дисципліни: «Основи менеджменту», «Управління якістю». Вчен. секретар Вчен. ради екон. ф-ту Київ. ун-ту (2006-09). Лауреат премії імені Тараса Шевченка Київ. Нац. ун-ту імені Тараса Шевченка (2007).

Наук. інтереси: проблеми сучасного менеджменту, його інформаційного забезпечення, проблеми управління якістю.

Автор понад 50 наук. публікацій, зокрема: Конспект лекций по магистерской специальности «Прикладная экономика».Том IV. Прикладные модули. Донецк. 2004; Конспект лекций по магистерской специальности «Прикладная экономика» // Т. IV. Прикладные модули. Донецк, 2004; Навч.-метод. комплекс із дисципліни «Системи інноваційних технологій». РВВ ІМФ. К., 2006; Навч.-метод. комплекс із дисципліни «Менеджмент». ВПЦ «Київ. ун-т». К., 2007; Розділ у навч. посіб. з грифом МОНМСУ «Міждисциплінарний словник з менеджменту» / За ред. Черваньова Д.М., Жилінської О.І. К., 2011 (у співавт.).

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи