ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Богуславський Олександр Володимирович

16.11.1978

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.

У 2001 – закінч. екон. ф-т, в 2005 – асп-ру каф. екон. теорії Київ. ун-ту. Канд. дис. «Перехідна економіка: суть, суперечності та тенденції розвитку» (2006). 2001-02 – асист. каф. екон. теорії екон. ф-ту Київ. нац. торг.-екон. ун-ту, з 2005 – асист. каф. теоретичної та прикладної економіки Київ. ун-ту, з 2009 – ас. каф. підприємництва екон. ф-ту Київ. ун-ту, з 2010 – доц. каф. підприємництва екон. ф-ту Київ. ун-ту. Викладає дисципліни: «Ціноутворення», «Індустріальна економіка», «Конкурентоспроможність підприємства». Осн. напрями наук. діяльності: екон. системи, системна трансформація країн з перехідною економікою, мале підприємництво, орг. вир-ва, християнське розуміння госп-ва. Автор 38 наук. та наук.-метод. публікацій. Осн. праці: Інфраструктура ринку: Навч.-метод. компл. К., 2010 (у співавт.); Спільне та особливе в трансформаційних процесах крізь призму категоріальної системи «Філософія господарства» С.М. Булгакова // С. Булгаков. Розмисли. Творча спадщина у контексті ХХІ століття. К., 2006 (у співавт.). 

Автор: В.Л. Гура

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи