ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Бутенко Наталія Василівна

16.01.1975

Місце народження: м. Тетіїв, Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчила екон. ф-т Укр. Держ. ун-ту харчових технологій (1997).З 1997 – в асп-рі каф. менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності Київ. ун-ту. З 2000 – асист., з 2004 – доц. каф. інновац. менеджменту та підприємництва екон. ф-ту Київ. ун-ту. З 2007 – заст. декана екон. ф-ту з вих. роботи, чл. Вчен. ради екон. ф-ту. Канд. дис. «Система маркетингового планування відродження бурякоцукрового вир-ва на Україні» (2001). Осн. напрями наук. діяльності: маркетинг корпоративних структур, маркетингові дослідження, стратегічний маркетинг, маркетинговий менеджмент, пром. маркетинг. Викладає дисципліни: «Теорет. основи маркетингу», «Маркетинг корпоративних структур», «Бренд – менеджмент». Автор бл. 70 наук. робіт, у т.ч. 4 монографій, навч. посібн., підручн. Осн. праці: Основи маркетингу. Навч. посіб. К., 2004; Маркетинг. Підруч. К., 2006; Стратегія корпоративного управління. К., 2007 (у співавт.); Маркетинг. Підруч. К.,2008. 

Автор: Н.В.Бутенко

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи