ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Василик Остап Дмитрович

01.07.1938 - 29.12.2004

Місце народження: с.Сороки, Бучацького р-ну, Терноп. обл..
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор.

1965 – закінч. фінанс.-екон. ф-т КІНГ. 1968-84 – асп., викл., доц. каф. фінансів, КІНГ.1984-92 – зав. відділом Мін. фін. України. 1994-98 – наук. консультант Президента України з питань фінанс. політики. 1997 – присвоєно вчен. звання проф. 1992-2003 – зав. каф. фінансів, грошового обігу та кредиту Київ. ун-ту. Канд. дис. «Финансовые методы повышения эффективности грузового автомобильного транспорта» (1975), докт. дис. «Территориальное финансовое планирование (суть, проблемы, пути решения)» при Всесоюз. заочному фінанс.-екон. Ін-ті м. Москви (1990). Осн. напрями наук. діяльності: фінанс. планування та прогнозування, у т. ч. розробка балансу фінанс. ресурсів держави, територіальних фінанс. балансів на рівні областей, р-нів, міст; бюджетно-податкова та боргова політика, розвиток теорії фінансів. Засн. наук. шкіл, пріоритетним напрямом діяльності яких є удоскон. фінанс. планування на макрорівні, розробка стратегії фінанс. політики держави.1995 – засн., гол. ред щомісячного наук.-теорет. та інформ.-практич. журн. «Фінанси України». 1997 – автор першого за часів незалежності України підруч. з фінансів. Чл. спец. вчен. ради Д. 26.001.12 Київ ун-ту, та спец. вчен. ради К. 26.853.01 у НДФІ (Науково-дослідному фінансовому ін-ті) при Мін. фін. України. Засл. діяч науки і техніки України. Похований на Байковому кладовищі. Автор понад. 100 наук. публікацій. Осн. праці: Державні фінанси України. К.,1997; Теорія фінансів. К., 2000; Державні фінанси України. К., 2002; Податкова система України. К., 2004. Л-ра: Хто є хто в Україні. К., 2002. 

Автор: С.В.Науменкова

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи