ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Економіки підприємства кафедра Економіки підприємства кафедра

Витоки кафедри беруть початок з 1944 р., коли у складі екон. ф-ту було організовано каф. політ. економії. У 1963 на її базі створено каф. політ. економії природн. ф-тів, яку очолив д-р екон. наук, проф. М.П. Панченко. У 1975-88 зав. каф. був д-р екон. наук, проф. М.С. Черненко, у 1988-98 – д-р екон. наук, проф. Ю.В. Ніколенко. Трансформаційні процеси в економіці України поч. 90-х рр. ХХ ст. обумовили високий попит на фахівців з економіки п-ва. З метою реалізації цієї потреби, в 1984 на екон. факультеті було проведено реорганізацію діючих кафедр і ств. нову кафедру – «Управління і аналізу госп. діяльн. і підприємства», в.о. зав. каф. була призначена д-р екон. наук, проф. Воротіна Л.І. В 1998 після об’єднання кафедр, була створена каф. теорет. та прикл. економіки, яку очолив д-р екон. наук, проф. А.В. Шегда. З 2011 р. завідувачем кафедри обрана д. екон. н., проф. Филюк Г.М. У 2012 р. кафедра перейменована на кафедру економіки підприємства. Сучас. рівень викладання навч. дисциплін базується на фундамент. та прикладних наук. дослідженнях, серед яких головне місце займають стратегічне управління підприємством, інноваційно-інвестиційний потенціал розвитку підприємства, кадрова політика на підприємстві, корпоративне управління підприємством, стратегія розвитку підприємства в умовах ринкових перетворень. На сьогодні на каф. працює 4 д-ри наук та 15 канд. наук. Налагоджені тісні зв’язки з п-вами, НДІ, аналіт. центрами, урядовими структурами, зокрема: Ін-том конкурентного сусп., Укр. союзом промисловців та підприємців, Антимонопольним комітетом України, Спілкою малих, середніх і приватизованих п-в України. З метою поглиблення міжн. зв’язків, починаючи з 2000, каф. започаткувала проведення міжн. наук.-практ. конференцій з актуальних проблем конкурентоспроможності нац. економіки. Результати досліджень вітчизн. та заруб. науковців висвітлюються у зб. «Теоретичні та прикладні питання економіки», який видається на базі каф. За участю каф. відкрито нову магіст. спец. «Прикладна економіка» в класичних ун-тах України – спільно з Донец. нац. ун-том, Харків. нац. ун-том, Сандерленд. ун-том (Велика Британія), Македон. та Арістотел. ун-тами м. Салоніки (Греція). Співроб. каф. підготовлено понад 45 кол. наук. та навч. видань. З них осн. є: Основи економічної теорії. К., 2004; Реструктуризація підприємств: навч. посібн., К., 2005 р.; Економіка підприємства. Підручник. К., 2006; Ризики в підприємництві: оцінювання та управління, К., 2008; Стратегічне управління, К., 2009; Система корпоративного управління: стан та перспективи розвитку, К., 2009; Конкуренція і монополія в епоху глобалізації, Житомир, 2009; Економіка праці та соціально-трудові відносини, К., 2011; Удосконалення корпоративного управління в умовах глобалізації, Д., 2012. Г.М.Филюк

Андреюк Наталія Вікторівна

 • Останні зміни:
21.04.1961

Місце народження: м. Макарів, Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила екон. ф-т Київ. ун-ту (1983). Канд. дис. «Реформування споживчої кооперації України в перехідний період» (1997). У Київ. ун-ті: з 2002 доц. каф. теорет. та прикладної економіки (з 2012 р. переймен. на каф. економіки підприємства). 

Читати далі >Антонюк Михайло Федорович

 • Останні зміни:
12.11.1948

Місце народження: с. Здомишель Ратнів. р-ну Волин. обл..
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив екон. ф-т (1975), за спец. «Економіст, викладач політ. економії»; асп-ру Київ. ун-ту (1978). Працював в Запоріз. індустріальному ін-ті (1979-87), в т. ч. зав. каф. політ. економії. 1992-93 проректор з адм.-госп. роботи; 1994-96 – проректор з навч. роботи. 1992-93 – доц. каф. екон. теорії та управління нар. госп.; 1994 – доц. каф. економіки природн. ф-тів екон. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Базилевич Катерина Степанівна

 • Останні зміни:
08.02.1950

Місце народження: с. Іваньки Черкас. обл..
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила екон. ф-т Київ. ун-ту (1978). Канд. дис. «Отношения социалистического процесса производства и их структура (вопросы теории и методологии)» (1981). У Київ. ун-ті: з 1994 доц. каф. політ. економії екон. ф-ту, з 2002 по 2013 доц. кафедри теоретичної та прикладної економіки кафедри економіки (з 2012 р. переймен. на каф. економіки підприємства).

Читати далі >Баюра Дмитро Олександрович

 • Останні зміни:
02.10.1969

Місце народження: м. Свердловськ, Росія.
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив географ. ф-т Київ. ун-ту (1992), асп-ру Ін-ту садівництва Укр. Акад. аграрних наук, відділу економіки (1995). З 2000 – асист., доц., проф. каф. теорет. та прикладної економіки екон. ф-ту Київ. ун-ту (з 2012 р. переймен. на каф. економіки підприємства).

Читати далі >Буряк Валентин Іванович

 • Останні зміни:
29.11.1939

Місце народження: с. Майданець, Тальнів. р-н, Черкас. обл..
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
У 1963 – закінчив екон. відділенн. юр.-екон. ф-ту, у 1968 – асп-ру каф. політ. економії природн. ф-тів Київ. ун-ту. 1968-79 – в.о. доц., старш. викл. каф. політ. економії природн. ф-тів Київ. ун-ту.

Читати далі >Вергун Людмила Іванівна

 • Останні зміни:
25.08.1952

Місце народження: с. ІІ Бірки, Олександрів. р-н, Кіровогр. обл..
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила: у 1974 екон. ф-т Київ. ун-ту, у 1986 – асп-ру Київ. ун-ту. В 1975-79 – працювала у ЦСУ при РМ УРСР, в 1979-84 викл. політ. економії у Київ. радіомеханічному технікумі, у 1986-92 – асист., старш. викл., доц. каф. сусп. наук Укр. ІПК керівних кадрів освіти. З 1993 – доц. каф. теорет. та прикл. економіки екон. ф-ту Київ. ун-ту (з 2012 р. переймен. на каф. економіки підприємства).

Читати далі >Ветчинов Іван Антонович

 • Останні зміни:
14.03.1928

Місце народження: с. Банищи Льгів. р-н, Курська обл., Росія.
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив Львів. торг.-екон. ін-т (1950), асп-ру Саратов. екон. ін-ту (1954). Працював викл. політ. економії у вузах Саратова і Новосибірська (Росія).1960 – 72 – старш. наук. співроб., зав. відділеням, заст. дир. з наук. роботи Укр. НДІ торгівлі.1972-2000 – проф. ІПО та каф. економіки природн. ф-тів, з 1998 – каф. теоретичної та прикладної економіки Київ. ун-ту. 1980-82 – радник Мін-ва вищої освіти респ. Куба.

Читати далі >Воротіна Людмила Іванівна

 • Останні зміни:
07.11.1935

Місце народження: м. Нільванд, Калай-Хумб. р-н, Таджикистан.
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор, акад. Академії екон. наук України.
1958 – закінчила екон. ф-т Київ. ун-ту. 1967-2003 – асп., доц., проф., зав. каф. управління та економіки п-ва, гол. наук. співроб. на екон. ф-ті Київ. ун-ту.

Читати далі >Гайдаєнко Євген Олександрович

 • Останні зміни:
26.11.1935

Місце народження: с. Рахів, Макарів. р-н, Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
1959 – закінчив екон. ф-т, 1964 – асп-ру каф. політ. економії природн. ф-ту Київ. ун-ту. 1967-75 – доц. каф. політ. економії природн. ф-ту ун-ту.

Читати далі >Голованенко Микола Васильович

 • Останні зміни:
08.04.1974

Місце народження: м. Луганськ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
У 1996 закінчив екон. ф-т, 2000 – асп-ру каф. управл. та економіки підпр-ва екон. ф-ту Київ. ун-ту. З 1997 – асист., доц. каф. теорет. та прикладної економіки екон. ф-ту Київ. ун-ту (з 2012 р. переймен. на каф. економіки підприємства).

Читати далі >Гончарова Ольга Миколаївна

 • Останні зміни:
03.01.1980

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
2001 закінчила з відзнак. магістратуру екон. ф-ту Київ. нац. універ. ім. Т.Г. Шевченка за спец. «Економіка підприємства». 2002-2005 – асп-ра екон. ф-ту Київ. нац. універ. ім. Т.Г. Шевченка. З 2007 – асист., доц. каф. теорет. та прикл. економіки (з 2012 р. переймен. на каф. економіки підприємства).

Читати далі >Грішнова Олена Антонівна

 • Останні зміни:
14.04.1960

Місце народження: м. Переяслав-Хмельницький, Київ. обл..
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор.
1982 – закінчила екон. ф-т. 1993 – асп-ру екон. ф-ту Київ ун-ту. 1993 – асист. каф. управл. та економіки підпр-ва, доц., проф. каф. теоретичної та прикладної економіки.

Читати далі >Двуліт Зоряна Петрівна

 • Останні зміни:
18.09.1975

Місце народження: м. Львів.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
1997 – закінчила Держ. ун-т «Львівська політехніка», 2002 – асп-ру Нац. ун-ту «Львівська політехніка». 2006-09 – доц. каф. теоретичної та прикладної економіки Київ. ун-ту.

Читати далі >Демківський Анатолій Васильович

 • Останні зміни:
25.07.1936

Місце народження: с. Мазепинці, Білоцерків. р-н, Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
1968 – закінчив екон. ф-т, 1972 – асп-ру екон. ф-ту каф. політ. економ Київ. ун-ту. 1969-98 – працівник редакції наук. зб. «Питання політ. економії», старш. викл., доц. каф. політ. економії природн. ф-тів екон. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Діденко Микола Маркович

 • Останні зміни:
12.08.1944- 24.07.2001

Місце народження: с. Катеринопіль, тепер смт. Катеринопіль, Черкас. обл..
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив технікум залізничного транспорту (1964), екон. ф-т (1973), 1973 – асп-ру екон. ф-ту Київ. ун-ту. З 1976 – асист., старш. викл., доц. каф. політ. економії; 1994-97 – в. о. заст. декана екон. ф-ту; 2000-01 – на посаді проф. каф. теоретичної та прикладної економіки екон. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Єхануров Юрій Іванович

 • Останні зміни:
23.08.1948

Місце народження: с. Белькачі, Учурський р-н, Саха-Якутія, Росія.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: професор.
У 1973 – закінчив КІНГ. 1990 – доц. каф. управління сусп. вир-ва, 1992 – доц. каф. управл. та економіки п-ва, 1998 – доц., проф. каф. теоретичної та прикладної економіки екон. ф-ту Київ. ун-ту (з 2012 р. переймен. на каф. економіки підприємства).

Читати далі >Іваньков Михайло Дмитрович

 • Останні зміни:
07.11.1917- 01.06.1978

Місце народження: с. Народичі, Народиц. р-н, Житомир. обл..
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
1940 закінчив Ленінград. фінанс.-екон. ін-т. У 1948 – Респ. парт. школу при ЦК КПУ (м. Київ). 1950 – асп-ру Київ. ун-ту. Працював викл. з 1948. У 1950-58 – старш. викл., з 1959 – асист. каф. політ. економії Київ. ун-ту. З 1967 – доц. каф. політ. екон. природн. ф-тів ун-ту. З 1969 – доц. каф. економіки КІНГ.

Читати далі >Ігнатьєв Микола Павлович

 • Останні зміни:
05.07.1943- 13.02.2010

Місце народження: м. Вознесенськ, Миколаїв. обл..
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив екон. ф-т Київ. ун-ту (1972). 1982 – доц. каф. політ. економії природнич. ф-тів. 1998-2007 – доц. каф. теорет. та прикладної економіки екон. ф-т Київ. ун-ту.

Читати далі >Кирієнко Микола Маркович

 • Останні зміни:
17.08.1922- 23.12.2010

Місце народження: с. Матвіївка Сосниц. р-ну, Чернігів. обл. .
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор.
1939 – вступив на іст. ф-т Дніпропетров. ун-ту. 1941-45 – курсант, командир взводу, командир батареї Карельського та Прибалтійського фронтів. Закінч. Дніпропетров. ун-т (1948), асп-ру по каф. політ. економії (1951); 1952-54 – навчався в Моск. вищій дипломат. школі. 1977-90 –на посаді проф. каф. політ. економії природн. ф-тів Київ. ун-ту.

Читати далі >Кравчук Антоніна Михайлівна

 • Останні зміни:
03.11.1935

Місце народження: с. Вирі, Сум. обл..
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
1958 – закінчила екон. ф-т, 1968 – асп-ру екон. ф-ту Київ. ун-ту. 1970-98 – старш. викл., доц. каф. управління та економіки п-ва екон. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Литвиненко Тетяна Миколаївна

 • Останні зміни:
10.02.1952

Місце народження: м. Борзна, Чернігів. обл..
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
1975 – закінчила екон. ф-т, 1981 – асп-ру КІНГ. 1975-96 – старш. викл., доц., зав. каф. політ. економії та наук. комунізму Київ. держ. ін-ту культури, 1996-98 – декан ф-ту економіки та менеджменту Київ. славістичного ун-ту. З 1998 – доц. каф. теорет. та прикл. економіки (з 2012 р. переймен. на каф. економіки підприємства).

Читати далі >Логвиненко Володимир Костянтинович

 • Останні зміни:
01.07.1927- 29.02.1996

Місце народження: м. Запоріжжя.
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор.
1951 – закінчив екон. ф-т Харків. ун-ту, 1956 – асп. Київ. ун-ту на каф. політекономії. 1956 – асист., старш. викл., доц., 1966 – заст. зав. каф. політекономії природн. наук, 1968 – проф. 1968-70 зав. відділом сусп. наук. Мін. вищої освіти УРСР. 1970-96 зав. каф. еконо. теорії КНТЕУ.

Читати далі >Мартинюк Людмила Анатоліївна

 • Останні зміни:
20.11.1966

Місце народження: с. Нов. Пиків, Калинів. р-н., Вінниц. обл..
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
У 1985 – закінчила Калинів. технол. технікум з відзнакою за спец. «Бухгалтер», 1991 – екон. ф-т Ленінград. ун-ту ім. Жданова. У 1985-86 – прац. ревізором в Житомир. облпобутуправлінні; у 1991-92 – викл. політ. економії Житомир. с.-г. ун-ту. 1991–94 – бухгалтер-економіст МП «Палітурник» (м. Вінниця),з 1997 – асист., доц. каф. теоретичної та прикладної економіки (з 2012 р. переймен. на каф. економіки підприємства).

Читати далі >Микитюк Оксана Петрівна

 • Останні зміни:
05.11.1979

Місце народження: м. Біла Церква, Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
2001 – закінчила екон. ф-т, 2005 – асп-ру екон. ф-ту Київ. ун-ту. З 2006 – асист., каф. теорет. та прикл. економіки (з 2012 р. переймен. на каф. економіки підприємства).

Читати далі >Миронов Микола Дем’янович

 • Останні зміни:
01.04.1936

Місце народження: с. Денісковічі, Новозибків. р-н, тепер Брянська обл., Росія.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
1959 – закінчив екон. ф-т, 1967 асп-ру екон. ф-ту Київ. ун-ту. З 1959 – викл., зав. вироб. практ., заст. дир., дир. Богородчан. с.-г. технікуму Станіслав., тепер Івано-Франк. обл. 1967-98 – старш. викл., доц., в.о. зав. каф. заст. зав. каф. політ. економії природн. ф-тів Київ. ун-ту.

Читати далі >Мірошниченко Ольга Юріївна

 • Останні зміни:
30.07.1981

Місце народження: м. Оріхів, Запорізької обл..
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
2004 закінчила з відзнак. магістратуру екон. ф-ту Київ. нац. універ. ім. Т.Г. Шевченка за спец. «Облік і аудит». 2004-2008 – асп-ра екон. ф-ту Київ. нац. універ. ім. Т.Г. Шевченка. З 2007 – асист., доц. каф. теорет. та прикл. економіки (з 2012 р. переймен. на каф. економіки підприємства).

Читати далі >Мочерний Степан Васильович

 • Останні зміни:
01.01.1943- 30.07.2005

Місце народження: с. Заріччя, Надвірнян. р-н, Ів.-Франк. обл..
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив екон. ф-т Київ. ун-ту (1970), 1973 – асп-ру екон. ф-ту Київ. ун-ту. З 1973 – асист., старш. викл., доц., з 1981 – проф. каф. політ. економії обліково-екон. ф-тів КІНГ. 1986-88 – проф. каф. природнич. ф-тів Київ. ун-ту. 1988-98 – зав. каф. політ. економії ЛДУ. 1998 – проф. каф. менеджменту Терноп. академії нар. госп-ва.

Читати далі >Нахаба Марія Петрівна

 • Останні зміни:
30.03.1942

Місце народження: с. Нова Царичанка, Старокозацький р-н, Одес. обл., тепер Білгород-Дністров. р-н, Одес. обл..
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила Ізмаїл. пед. ін-т (1962), Київ. ун-т (1972). З 1972 – інженер, старш. інженер НДЧ Київ. ун-ту. 1979 – мол. наук. співроб. в НДЧ Київ. ун-ту. 1989-2007 – асист., доц. каф. управління та економіки п-ва, після реорг. ф-ту, каф. теоретичної та прикладної економіки Київ. ун-ту.

Читати далі >Неумитий Микола Лукич

 • Останні зміни:
17.12.1937

Місце народження: с. Тарасівка, Звенигород. р-н, тепер Черкас. обл..
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив екон. ф-т Київ. ун-ту (1966). 1976-99 – старш. наук. співроб., старш. викл., доц. каф. управління та економіки п-ва, після реорг. ф-ту, каф. теоретичної та прикладної економіки Київ. ун-ту.

Читати далі >Ніколенко Юрій Васильович

 • Останні зміни:
28.04.1936- 19.10.2008

Місце народження: с. Жаботин, Кам’янськ. р-н, Черкас. обл..
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор, академік НАН України.
Академік Міжн. академії соц.-екон. наук (м. Тбілісі, Грузія). 1960 – закінчив екон. ф-т Київ. ун-ту. 1964-81 – старш. викл., доц., 1981-98 проф., 1988-98 – зав. каф. економіки природн. ф-тів Київ. ун-ту.

Читати далі >Осокіна Валентина Василівна

 • Останні зміни:
26.05.1950

Місце народження: с. Миколаївка, Сум. р-н, Сум. обл..
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила екон. ф-т в 1975, асп-ру Київ. ун-ту в 1979. З 1975 – методист навч.-метод. каб., 1980-99 – асист., доц. каф. політ. економії, 1999-2003 рр. перший проректор, директор Інст. екон. та інф. технологій, зав. кафедри екон. Міжрегіональної акад. управ. персоналом, 2003 – доц. каф. теоретичної та прикладної економіки екон. ф-ту Київ. ун-ту (з 2012 р. переймен. на каф. економіки підприємства).

Читати далі >Отрошко Олександр Володимирович

 • Останні зміни:
10.04.1957

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
1982 – закінчив екон. ф-т Київ. ун-ту. З 1989 – асист. КІНГ, з 1994 – асист., доц. Укр. держ. ун-ту харчових технологій. 1999 – доц. каф. теоретичної та прикладної економіки Київ. ун-ту (з 2012 р. переймен. на каф. економіки підприємства).

Читати далі >Паламарчук Віліор Олександрович

 • Останні зміни:
08.03.1938- 22.10.2004

Місце народження: м. Славута, Хмельн. обл. .
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор.
1960 – закінчив. юр.-екон. ф-т, 1969 – асп-ру Київ. ун-ту. 1978-92 – доц. каф. екон. дисциплін ІПК при Київ. ун-ті. 1992-98 – проф. каф. управл. та економіки п-ва екон. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Панченко Микола Пилипович

 • Останні зміни:
01.11.1924- 26.01.2011

Місце народження: с. Олександрівка Красноград. р-н, Харків. обл..
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор.
1948 – закінчив Львів. торг.-екон. ін-т, 1953 – асп-ру каф. політ. економії екон. ф-ту, 1954 – екон. ф-т ІПК Київ. ун-ту. 1954 – викл., доц., 1963 – проф. каф.політ. економії екон. ф-ту;1963-75 – зав. каф. політ. економії природн. ф-тів Київ. ун-ту; з 1975 – заст. дир. Ін-ту економіки АН УРСР.

Читати далі >Пашнюк Леся Олегівна

 • Останні зміни:
26.04.1981

Місце народження: м. Вінниця.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Закінчила екон. ф-т у 2004 р., у 2009 – асп-ру. З 2008 р. – асист. каф. економіки підприємства (з 2012 р. переймен. на каф. економіки підприємства).

Читати далі >
Персоналії 1 — 35 з 46
Початок | Поперед. | 1 2 | Наст. | Кінець Всі

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи