ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Баюра Дмитро Олександрович

02.10.1969

Місце народження: м. Свердловськ, Росія.
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчив географ. ф-т Київ. ун-ту (1992), асп-ру Ін-ту садівництва Укр. Акад. аграрних наук, відділу економіки (1995). З 2000 – асист., доц., проф. каф. теорет. та прикладної економіки екон. ф-ту Київ. ун-ту (з 2012 р. переймен. на каф. економіки підприємства). Канд. дис. «Реформування відносин власності у садівницьких та плодопереробних підприємствах і підвищення ефективності їх функціонування» (1997). Докт. дис. «Трансформація системи корпоративного управління в Україні» (2010). Викл. курси: «Корпоративне управління», «Реструктуризація п-в», «Соціальна відповідальність бізнесу». Осн. напрями наук. діяльності: корпорат. управління та розвиток інтегрованих корпорат. структур в України, реструктуризація п-в, особливості становлення ринк. відносин в АПК України, механізми формування корпоративної соціальної відповідальності. Чл. спец. вченої ради Д.26001.12. Грамота Фонду державного майна України (1996). Подяка Української асоціації з розвитку менеджменту та бізнес-освіти (2010, 2011, 2012). Чл. редколегії та відповід. секретар зб. наук. праць Київ. ун-ту «Теорет. та прикладні питання економіки». Автор понад 90 наук. та наук.-метод. публікацій. Осн. праці: Реструктуризація п-в: Навч. посібн. К., 2005; Економіка п-ва: Підручн. / За ред. проф. Шегди А.В. (розділ). К., 2006; Корпоративний капіталізм: передумови становлення: Колективна монографія. К., 2007 (у співавт.); Корпорації та інтегровані структури: проблеми науки та практики: Колективна монографія. Х., 2007 (у співавт.); Система корпоративного управління в Україні: стан та перспективи розвитку, монографія. К., 2009; Соціальне інвестування як вищий рівень корпоративної соціальної відповідальності. К., 2011; Удосконалення корпоративного управління в умовах глобалізації. Д., 2012.

Автор: А.В.Шегда

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи