ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Черненко Марко Семенович

30.06.1921- 19.09.2005

Місце народження: с. Чернігівка, Чернігів. р-н, Запоріз. обл..
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор.

1946 – закінчив екон.-геогр. ф-т, по закінченні – асп-ру каф. політ. економії Київ. ун-ту. 1949-53 – старш. викл., 1953-65 – в.о. зав. каф., доц., 1965-66 – проф., 1966-75 – зав. каф. політ. економії ІПК Київ. ун-ту. 1975-88 – проф., зав. каф. політ. економії, 1992–96 – проф. каф. політ. економії природн. ф-тів Київ. ун-ту. Канд. дис. «Электрификация сельского хозяйства Днепропетровской области в 1944-1949 гг.» (1951), докт. дис. «Роль электрификации в создании материально-технической базы коммунизма (На материалах сел. хоз. УССР)» (1963). Осн. напрями наук. діяльності: екон. проблеми взаємозв’язку продуктивних сил і виробничих відносин, роль наук.-техн. прогресу у створенні і розвитку матеріально-техн. бази сусп., особливості розвитку наук.-технічного прогресу при переході до ринкових відносин. Викл. курси: «Політична економія соціалізму», «Політична економія», «Наук.-техн. прогрес». Голова профкому Київ ун-ту, чл. ВАК СРСР, гол. наук.-метод. комісії з сусп. Наук при Мін-ві вищої школи, чл. редкол. журн. «Екон. науки», 1953-54 – ред. відділу економіки журн. «Комуніст України», чл. редколегії Укр. енциклопедії. 1972 – Засл. працівник вищої школи України; 1981 – Почесна грамота Президії ВР України; 1999 – стипендіат Держ. стипендії як видатному діячеві в галузі науки. Нагороджений орденами Червоної Зірки, Вітчизняної війни, «Богдана Хмельницького»; понад 10 медалей: «За перемогу над Німеччиною у Великій Вітчизняній війні 1941–1945», «20 років перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр.», «50-річчя озброєних сил СРСР», «За доблесну працю». Похований на Байковому кладовищі. Автор понад 200 наук. праць, у т.ч. 5 монографій, 2 підруч. Осн. праці: Електрифікація – важливий напрям інтенсифікації сільськогосподарського виробництва // Питання політ. економії. Екон. проблеми інтенсифікації сільського господарства, № 7. 1965; Характер та особливості сучасної науково-технічної революції // Під прапором ленінізму, № 7. 1969; Політична економія соціалізму. Посіб. К., 1975 (в співавт.); Хоз. расчет и его совершенствование в условиях социализма. К., 1980 (в соавт.); Основи екон. теорії. Підруч.: У 2-х кн. Кн. 2: Підприємництво, маркетинг, менеджмент. К., 1994 (у співавт.). Л-ра: Наук. щорічник за 1956 рік / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. К., 1957; Київський державний університет. Історія Київського університету. К., 1959. Арх.: фонд Р № 1246, опис 4-Л, од. збер. № 89/96. 

Автор: А.А.Чухно, А.В.Шегда

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи