ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Демківський Анатолій Васильович

25.07.1936

Місце народження: с. Мазепинці, Білоцерків. р-н, Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.

1968 – закінчив екон. ф-т, 1972 – асп-ру екон. ф-ту каф. політ. економ Київ. ун-ту. 1969-98 – працівник редакції наук. зб. «Питання політ. економії», старш. викл., доц. каф. політ. економії природн. ф-тів екон. ф-ту Київ. ун-ту. Канд. дис. «Критика буржуазно-националистических концепций экономики Украины» (1973). Осн. напрями наук. діяльності: теорет. обґрунтування шляхів піднес. ефектив. функціонування кредитно-фінансової системи та проблеми розбудови її інфраструктури в Україні на основ. вдоскон. сегментів готівкового і безготівкового грош. обороту, розвитку кредит. механізму функціон. розшир. відтворення шляхом впровадж. сучас. технологій кредитування. Праці належать до числа пров. наук.-метод. видань з проблем розбудови в Україні грош.-кредит. системи, відновлення інфраструктури вексельного обігу та піднесення ефектив. грош. обороту. Викладав дисципліни: «Гроші і кредит», «Екон. теорія», «Політична економія». Результати наук. дослідж. використані для розробки спецкурсів: «Кредитно-фінанс. система» та «Вексельний обіг у ринк. економіці». Пропагандист екон. знань у Поділ. р-ні м. Києва, лектор тов-ва «Знання України». Грамота Мін-ва вищої освіти (1976). Автор 98 наук. та наук.-метод. публікацій. Осн. праці: Основи економічної теорії: Підручн.: У 2 кн. / За ред. Ю.В. Ніколенка. К., 2003 (у співавт.); Вексельний обіг в Україні. К., 2003; Гроші та кредит: Навч. посіб. К., 2005; Вексельна справа: Навч. посіб. К., 2003. 

Автор: Л.В.Селезньова

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи