ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Діденко Микола Маркович

12.08.1944- 24.07.2001

Місце народження: с. Катеринопіль, тепер смт. Катеринопіль, Черкас. обл..
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчив технікум залізничного транспорту (1964), екон. ф-т (1973), 1973 – асп-ру екон. ф-ту Київ. ун-ту. З 1976 – асист., старш. викл., доц. каф. політ. економії; 1994-97 – в. о. заст. декана екон. ф-ту; 2000-01 – на посаді проф. каф. теоретичної та прикладної економіки екон. ф-ту Київ. ун-ту. Канд. дис. «Совершенствование пропорциональности социалистического производства в условиях научно-технического прогресса (на материалах сельского хозяйства УССР)» (1977). Докт. дис. «Формування рівноваги АПК в умовах ринкової трансформації економіки України» (1999). Викладав дисципліни: «Екон. теорія», «Мікроекономіка», «Макроекономіка». Автор понад 60 наук. та наук.-метод. публікацій. В. о. заст. гол. Координаційної ради Комплексної наук. програми «Наук. проблеми державотворення України». Чл. спец. вчен. ради Д.26.001.13 Київ. ун-ту, чл. вчен. ради екон. ф-ту, заст. зав. каф. з наук. роботи. Переможець конкурсу журн. «Укр. промисловець» з циклом статей на краще висвітлення галузевого стану в пром.-сті і с.-г. та з питань інтелект. власності (1998). Нагороди: «20 років Перемоги у Великій Вітчизн. й війні 1941-1945 рр.», «В пам’ять 1500-річчя Києва». Осн. праці: Структурні зрушення і стабільність розвитку. К., 1992; Формування рівноваги АПК в умовах ринк. трансформації економіки України. К., 1999; Основи екон. теорії: Підручн. К., 1998. 

Автор: А.В.Шегда

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи