ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Голованенко Микола Васильович

08.04.1974

Місце народження: м. Луганськ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.

У 1996 закінчив екон. ф-т, 2000 – асп-ру каф. управл. та економіки підпр-ва екон. ф-ту Київ. ун-ту. З 1997 – асист., доц. каф. теорет. та прикладної економіки екон. ф-ту Київ. ун-ту (з 2012 р. переймен. на каф. економіки підприємства). Канд. дис. «Моделювання управлінських рішень з підвищення ефективності бурякоцукрового комплексу України» (2004). Осн. напрями наук. діяльності: оцінка ефективності діяльності господарюючих суб’єктів, використання апарату моделювання та комп’ютерних технологій для прийняття ефективних управлінських рішень, оцінювання ризику. Викладає: «Економіка підприємства», «Бізнес-планування», «Обґрунтування господарських рішень та оцінка ризику», «Логіка». Автор понад 40 наук. та наук.-метод. публікацій. Осн. праці: Економіка підприємства: Підруч. К., 2006 (у співавт.); Обґрунтування господарських рішень та оцінка ризику: Навч.-метод. компл. К., 2007; Ризики у підприємництві: оцінювання та управління: Навч. посіб. К., 2008 (у співавт.); Бізнес-планування: Навч.-метод. компл. К., 2011 (у співавт.). 

Автор: Т.Б. Харченко

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи